MENU

Edukacja

SZTUKO(S)TWORY I - I cykl 4. warsztat

ŚWIATŁOSTWORY

 

5 lutego odbyły się kolejne, tym razem ostatnie w tym cyklu, warsztaty SZTUKO(S)TWORY.

 

Tematem zajęć były ŚWIATŁOSTWORY. Podczas trwania warsztatów poznaliśmy termin faktura oraz zabawiliśmy się światłem. Z różnych materiałów posiadających ciekawe właściwości (szorstkość, miękkość, przejrzystość itp.) stworzyliśmy bohaterów-aktorów teatru cieni.
Pod koniec zajęć dzieci otrzymały dyplomy uczestnictwa w cyklu warsztatów.

 

Zajęcia miały na celu:
- pobudzenie wyobraźni i kreatywności,
- rozwijanie indywidualnych zdolności twórczych dziecka,
- poznanie terminu faktura,
- stworzenie prostych form kukiełkowych,
- zabawa światłem.    

 

W zajęciach wzięły udział dzieci z przedszkola nr 32 i nr 6 z Gorzowa oraz z Gminnego Przedszkola w Wawrowie.

 

więcej o warsztatach: http://www.mosart.pl/page3377

1 warsztat: http://www.mosart.pl/page3416

2 warsztat: http://www.mosart.pl/page3454

3 warsztat: http://www.mosart.pl/page3522


wróć