MENU

Edukacja

SPOTKANIE IV - AUTOPORTRET Z MINĄ

Styczniowe spotkanie pt. ,,AUPORTRETY Z MINĄ" poprowadziła Agnieszka Kowalski-Kucharczyk absolwentka gorzowskiego Liceum Plastycznego. W latach 2002-2007 studiowała na Uniwersytecie Zielonogórskim - Katedra Sztuki i Kultury Plastycznej, specjalność - edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych. Zajmuje się malarstwem, fotografią i edukacją artystyczną. Prowadziła warsztaty artystyczne z dziećmi, młodzieżą i nauczycielami sztuki (m.in. Letnie Spotkania Młodych Twórców 2005-2009, BWA Zielona Góra; Zimowe Spotkania Młodych Twórców 2008; warsztaty dla nauczycieli, BWA Zielona Góra 2008; Młodzieżowy Dom Kultury Gorzów Wlkp., Dom Skojarzeń – ferie 2009, Miejskie Centrum Kultury Gorzów Wlkp.; warsztaty z elementami arteterapii Ośrodek Rehabilitacyjno Readaptacyjny dla młodzieży w Strychach; Wakacjoimaginacje 2009-2013, Miejski Ośrodek Sztuki Gorzów Wlkp.). Udział w „Ogólnopolskim Przeglądzie Projektów artystyczno-edukacyjnych Co Nowego?” (Centrum Sztuki Dziecka w Poznaniu), 2009. Prowadzi zajęcia w ramach projektu ,,SZTUKowanie” w Miejskim Ośrodku Sztuku oraz w Pracowni plastycznej Młodzieżowego Domu Kultury w Gorzowie Wlkp.

Punktem wyjścia i inspiracją warsztatu były autoportrety artystów. Dzieci poznały termin autoportret i same próbowały siebie namalować – oczywiście z miną wykonaną do lustra. Następnie w swobodny sposób używając tuszu i słomki, stworyły swoje kolorowe fryzury.


SPOTKANIE IV - AUTOPORTRET Z MINĄ poprowadziła Agnieszka Kowalski-Kucharczyk

SPOTKANIE IV - AUTOPORTRET Z MINĄ poprowadziła Agnieszka Kowalski-Kucharczyk

SPOTKANIE IV - AUTOPORTRET Z MINĄ poprowadziła Agnieszka Kowalski-Kucharczyk

SPOTKANIE IV - AUTOPORTRET Z MINĄ poprowadziła Agnieszka Kowalski-Kucharczyk

SPOTKANIE IV - AUTOPORTRET Z MINĄ poprowadziła Agnieszka Kowalski-Kucharczyk

SPOTKANIE IV - AUTOPORTRET Z MINĄ poprowadziła Agnieszka Kowalski-Kucharczyk

SPOTKANIE IV - AUTOPORTRET Z MINĄ poprowadziła Agnieszka Kowalski-Kucharczyk

SPOTKANIE IV - AUTOPORTRET Z MINĄ poprowadziła Agnieszka Kowalski-Kucharczyk

SPOTKANIE IV - AUTOPORTRET Z MINĄ poprowadziła Agnieszka Kowalski-Kucharczyk

SPOTKANIE IV - AUTOPORTRET Z MINĄ poprowadziła Agnieszka Kowalski-Kucharczyk

SPOTKANIE IV - AUTOPORTRET Z MINĄ poprowadziła Agnieszka Kowalski-Kucharczyk

SPOTKANIE IV - AUTOPORTRET Z MINĄ poprowadziła Agnieszka Kowalski-Kucharczyk

SPOTKANIE IV - AUTOPORTRET Z MINĄ poprowadziła Agnieszka Kowalski-Kucharczyk

SPOTKANIE IV - AUTOPORTRET Z MINĄ poprowadziła Agnieszka Kowalski-Kucharczyk

wróć