MENU

Edukacja

Spotkanie IV - styczeń 2009

W styczniu Karuzela przebiegła pod hasłem "Spektakl od kulis". Zajęcia teatralne poprowadziły aktorki Teatru im. Juliusza Osterwy w Gorzowie Wlkp.: Beata Chorążykiewicz oraz Kamila Pietrzak. Podczas warsztatów trwających od 26 do 30 stycznia dzieci mogły usłyszeć o tym, jak wyglądają prace nad przedstawieniem teatralnym. Poznały niektóre tajniki sztuki aktorskiej i wykonały ćwiczenia rozgrzewające: ruchowe i emisji głosu. W ruch zostały wprawione także pacynki, kukiełki, marionetki i jawajki.

wróć