MENU

Edukacja

Ślady w procesie

Projekt edukacyjny pt. "Ślady w procesie" Agnieszki Kowalskiej-Kucharczyk z Miejskiego Ośrodka Sztuki w Gorzowie Wlkp. znalazł się wśród 4 najlepszych projektów z woj. lubuskiego, wybranych spośród 22.
Projekt cyklu warsztatów został wybrany w konkursie grantowym w programie Kultura Tędy realizowanym przez Regionalne Centrum Animacji Kultury w Zielonej Górze - operatora w woj. lubuskim programu Bardzo Młoda Kultura Narodowego Centrum Kultury.

Cykl warsztatów pn. „Ślady w procesie” zakłada ścisłą współpracę pomiędzy pomysłodawcą a nauczycielami placówek oświatowych, którzy wspólnie opracują koncepcje poszczególnych zajęć, tak by odpowiadały potrzebom i możliwościom poszczególnych grup. Założeniem projektu jest osobista odpowiedź każdego uczestnika na temat -„Ślad” pojmowany jako: znak odciśnięty np. po przejściu człowieka, przejeździe pojazdu; trop; pozostałość po czymś, znak świadczący o tym, że coś istniało, działo się; znikomą ilość czegoś (SJP). Istotnym elementem założeń projektu jest również indywidualny proces twórczy, który zostaje podniesiony do rangi równie istotnej jak powstałe dzieło.
W ramach projektu odbędą się dwa spotkania z uczestnikami: pierwsze - wstępne w siedzibach placówek oświatowych, drugie w siedzibie Miejskiego Ośrodka Sztuki (dla wszystkich grup wiekowych). Na pierwszym spotkaniu zostaną wykonane portrety fotograficzne uczestnikom zajęć, które staną się częścią pracy twórczej. Wykona je Sławek Sajkowski – artysta fotografik z Gorzowa Wlkp., który posiada wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą.
Finałem projektu będzie wystawa w Miejskim Ośrodku Sztuki, która podsumuje warsztaty i pokaże efekty pracy uczestników.

Projekt będzie realizowany z grupą ok. 100 dzieci ze Żłobka Miejskiego nr 2, Przedszkola Miejskiego nr 6 i młodzieży z Zespołu Szkół nr 13 z Gorzowa Wlkp.


Wyniki konkursu grantowego: http://www.rcak.pl/1639-przedstawiamy-4-zwyciezcow-konkursu-lubuski-p-a-k-i-e-t
więcej o projekcie Kultura Tędy: http://kulturatedy.pl/
więcej o programie Bardzo Młoda Kultura: http://nck.pl/bardzo-mloda-kultura/
o wynikach konkursu jurorzy: http://www.wzielonej.pl/informacje/region/zwyciestwo-p-a-k-e-c-e/

 

 


wróć