MENU

Edukacja

SZTUKA SZEŚCIU ZMYSŁÓW

 W tym roku zamiast letnich warsztatów Wakacjoimaginacje MOS organizuje warsztaty SZTUKA SZEŚCIU ZMYSŁÓW dofinansowany ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu
Bardzo Młoda Kultura. Nabór jest już zamknięty.

więcej informacji:
http://www.mosart.pl/wydarzenia/detail,nID,6093


wróć