MENU

Edukacja

WARSZTATY SZTUKI KARUZELA 2020/2021

Warsztaty KARUZELA są formą edukacji artystycznej realizowanej poza systemem szkolnym w miejscu programowo zajmującym się upowszechnianiem sztuki. Założeniem warsztatów jest wchodzenie dzieci w bezpośrednie relacje ze sztuką, przez co stają się jej współtwórcami i świadomymi odbiorcami. Prowadzący zajęcia artyści wspólnie z uczestnikami podejmują próby opisania sztuki jako działania w wielu kontekstach. Integralną częścią programu warsztatów jest realizacja wspólnego projektu artystycznego w zespole, zdobywanie umiejętności planowania, współdziałania oraz prezentacji efektów własnej pracy.

Tegoroczna KARUZELA będzie się kręcić po raz 16-ty!

UCZESTNICY:
KLASY I-III

(LICZBA MIEJSC OGRANICZONA)

UDZIAŁ:
8 SPOTKAŃ OD PAŹDZIERNIKA 2020 DO MAJA 2021 
(RAZ W MIESIĄCU)

KOSZT: 
12 ZŁ OD OSOBY ZA SPOTKANIE 

ZGŁOSZENIA:
OD 14 WRZEŚNIA
DZIAŁ WYSTAW I EDUKACJI

TEL. 95 733 25 67


wróć