MENU

Edukacja

WARSZTATY SZTUKI KARUZELA 2021/2022

Warsztaty KARUZELA są formą edukacji artystycznej realizowanej poza systemem szkolnym w miejscu programowo zajmującym się upowszechnianiem sztuki. Założeniem warsztatów jest wchodzenie dzieci w bezpośrednie relacje ze sztuką, przez co stają się jej współtwórcami i świadomymi odbiorcami. Prowadzący zajęcia artyści wspólnie z uczestnikami podejmują próby opisania sztuki jako działania w wielu kontekstach. Integralną częścią programu warsztatów jest realizacja wspólnego projektu artystycznego w zespole, zdobywanie umiejętności planowania, współdziałania oraz prezentacji efektów własnej pracy.

Tegoroczna KARUZELA będzie się kręcić po raz 17-ty!

Terminy warsztatów:
1) październik: 11-13.10.2021 i 21.10.2021
2) listopad: 8-10.11.2021 i 18.11.2021
3) grudzień: 6-9.12.2021
4) styczeń: 10-13.01.2022
5) luty: 7-10.02.2022
6) marzec: 14-17.03.2022
7) kwiecień: 4-7.04.2022
8) maj: 9-12.05.2022

UCZESTNICY:
KLASY I-III

(LICZBA MIEJSC OGRANICZONA)

UDZIAŁ:
8 SPOTKAŃ OD PAŹDZIERNIKA 2021 DO MAJA 2022 
(RAZ W MIESIĄCU)

KOSZT: 
12 ZŁ OD OSOBY ZA SPOTKANIE 

ZGŁOSZENIA:
OD 13 WRZEŚNIA 2021 r.
DZIAŁ WYSTAW I EDUKACJI

TEL. 95 782 25 67


plakat Karuzela

wróć