MENU

Edukacja

WARSZTATY SZTUKI KARUZELA 2021/2022

Warsztaty KARUZELA są formą edukacji artystycznej realizowanej poza systemem szkolnym w miejscu programowo zajmującym się upowszechnianiem sztuki. Założeniem warsztatów jest wchodzenie dzieci w bezpośrednie relacje ze sztuką, przez co stają się jej współtwórcami i świadomymi odbiorcami. Prowadzący zajęcia artyści wspólnie z uczestnikami podejmują próby opisania sztuki jako działania w wielu kontekstach. Integralną częścią programu warsztatów jest realizacja wspólnego projektu artystycznego w zespole, zdobywanie umiejętności planowania, współdziałania oraz prezentacji efektów własnej pracy.

Tegoroczna KARUZELA będzie się kręcić po raz 17-ty!

UCZESTNICY:
KLASY I-III

(LICZBA MIEJSC OGRANICZONA)

UDZIAŁ:
8 SPOTKAŃ OD PAŹDZIERNIKA 2021 DO MAJA 2022 
(RAZ W MIESIĄCU)

KOSZT: 
12 ZŁ OD OSOBY ZA SPOTKANIE 

ZGŁOSZENIA:
OD 13 WRZEŚNIA 2021 r.
DZIAŁ WYSTAW I EDUKACJI

TEL. 95 782 25 67


plakat Karuzela

wróć