MENU

Edukacja

Spotkanie V - wrzesień 2009

4 września 2009 r. wykład pt. "Intymnie, egzystencjalnie, fragmentarycznie - ciało i cielesność we współczesnej grafice" wygłosiła Marta Raczek.

5 września 2009 r. warsztaty z recenzowania dział sztuki współczesnej poprowadziła Alicja Morawska-Rubczak.


Marta Raczek – historyk sztuki i teoretyk mediów, krytyk sztuki, niezależny kurator, wykładowca akademicki. Autorka ponad 70 tekstów z zakresu sztuki współczesnej i szeroko rozumianej kultury audiowizualnej. Stale współpracuje z pismami: Exit, Nowa sztuka w Polsce, Opcje, Dekada Literacka i internetowym magazynem HYPERLINK www.obieg.pl. Prowadzi wykłady z historii sztuki, historii i estetyki filmu, związków gender i sztuki, w ramach Instytutu Sztuk Audiowizualnych UJ, Instytutu Pedagogiki UJ i Podyplomowych Studiów Gender UJ. Organizując projekty z zakresu sztuk audiowizualnych współpracuje m.in. z Instytutem Polskim w Rzymie, Konsulatem Generalnym Austrii w Krakowie, krakowskim Festiwalem Audio Art, austriackim Stowarzyszeniem avantgarde tirol, Stowarzyszeniem Międzynarodowe Triennale Grafiki w Krakowie.

Alicja Morawska-Rubczak – absolwentka Kulturoznawstwa na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Obecnie studentka piątego roku Filologii Polskiej UAM. Zajmuje się głównie teatrem dla dzieci i teatrem lalek. Recenzentka Nowej Siły Krytycznej. Teksty publikuje w magazynie kulturalnym Pro Arte, w czasopismach „Teatr Lalek” i „Didaskalia”, na wortalu e-teatr.pl oraz culture.pl. Współpracuje z Instytutem Teatralnym im. Z. Raszewskiego w Warszawie, Centrum Sztuki Dziecka w Poznaniu, Teatrem Animacji w Poznaniu, Fundacją Międzynarodowego Festiwalu MALTA, Instytutem Adama Mickiewicza, Krakowskimi Reminiscencjami Teatralnymi, Festiwalem MASKI oraz Międzynarodowym Festiwalem Sztuki Lalkarskiej.

wróć