MENU

Edukacja

Spotkanie IV - czerwiec 2009

6 czerwca 2009 r. wykład pt. "Fotograficzne terapie" wygłosił Adam Sobota.

7 czerwca 2009 r. warsztaty z recenzowania dzieł sztuki współczesnej poprowadziła Karolina Golinowska.


Adam Sobota - ur. 1947. Absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego (filologia polska). Pracownik Muzeum Narodowego we Wrocławiu w Dziale Sztuki Współczesnej, gdzie zajmuje się zbiorami fotografii artystycznej. W roku 2000 uzyskał tytuł doktora nauk humanistycznych w dziedzinie filozofii. Prowadzi także zajęcia z historii i teorii fotografii oraz historii sztuki (m.in. na ASP w Poznaniu i Wrocławiu, Uniwersytecie Zielonogórskim, PWSZ w Głogowie, Wyższym Studium Fotografii ZPAF).

wróć