MENU

Edukacja

Warsztaty sztuki MISIETUPODOBA - I spotkanie


Pierwsze zajęcia odbyły się 30 września, 1 i 2 października 2009

Dedykowane Marcelowi Duchampowi
 
Dzieci przyszły na warsztaty i zobaczyły przestrzeń przygotowaną specjalnie dla nich do zabawy - tor wyścigowy. Pierwszym etapem było omówienie reguł zabawy- gry, stworzenie równoległego świata MISIETUPODOBA, w którym panują inne zasady (częściowo współtworzone z dziećmi), do których należy się dostosować, aby nie wypaść z gry. Dzieci pracowały w grupach tworząc z gotowych przedmiotów (ready mades Duchampa) obiekty, łącząc ze sobą elementy pozornie nie pasujące do siebie, zmieniając ich funkcję i znaczenie. Warsztaty zakończyła wspólna zabawa z gotowymi obiektami zgodnie z nową ich funkcją- wielki wyścig Formuły MISIETUPODOBA.Marcel Duchamp 1887-68 (Francja)
Stworzył termin ready-made, oznaczający użycie "przedmiotu gotowego" jako dzieła sztuki. Powołał kilka kategorii ready-mades:
1. Ready-mades powstają w ten sposób, że artysta wybiera pewien gotowy produkt, ograniczając swoją interwencję do zmiany punktu, z którego wybrany przezeń przedmiot był dotąd postrzegany. Artysta dokonuje więc przeniesienia przedmiotu z naturalnego dla niego życiowo umotywowanego kontekstu, w kontekst nowy, artystyczny. np. Suszarka do butelek, Fontanna.
2. Artysta przerabia gotowe dzieło sztuki np. L.H.O.O.Q (reprodukcja Mony Lizy z dorysowanymi wąsami).
3. Są to te wszystkie obiekty, które powstały w wyniku skonstruowania przez artystę z kilku mniej lub bardziej gotowych obiektów np. Ptasia klatka wypełniona marmurowymi kostkami naśladującymi kostki cukru.
4. Obiekty, dla których artysta nie znalazł jeszcze ekwiwalentu w postaci nowej myśli.
5. Używanie Rembranta jako deski do prasowania.
6. Uznał, że wszystkie obrazy na świecie są wspomagane przez ready-mades ponieważ farby są wytwarzane przemysłowo.
Według Duchampa to co odróżnia sztukę od nie sztuki,  zawiera się nie w rzeczach sztuki lecz poza nimi- w interpretacji, społecznej umowie nakazującej pewne przedmioty oglądać z estetyczną uwagą, której nie przywiązuje się do innych. Gust czy smak jest wynikiem przyzwyczajenia powstałego wskutek powtarzania pewnych rzeczy wystarczająco długo. To czy jest gust dobry czy zły nie ma większego znaczenia, ponieważ jest on zawsze dobry dla jednych, a dla innych zły.
 
 
 


wróć