MENU

Edukacja

Młodzieżowa Akademia Filmu 2009/2010

Młodzież gimnazjalna i ponadgimnazjalna

Film przez wielu młodych ludzi kojarzony jest wyłącznie z rozrywką. Obcując z nim nie zawsze zdają sobie sprawę, że film to przede wszystkim równoprawny tekst kultury obok fotografii, obrazu czy utworu muzycznego. Współczesna sztuka filmowa, tak różnorodna i złożona, stawia przed odbiorcą nowe wyzwania. Aby móc w pełni odczytać, zrozumieć a przy tym czerpać przyjemność z filmowych projekcji należy nie tylko ponownie przyjrzeć się współczesnemu kinu, ale przede wszystkim dostrzec korespondencję poszczególnych sztuk.

Tegoroczne zajęcia pod hasłem „Okiem młodego krytyka czyli śladami Tomasza Raczka” przygotowały młodzież do aktywnego, krytycznego odbioru oraz wyposażyły w wiedzę z zakresu odczytywania filmu. Uświadamiły, że recenzowanie czy analizowanie dzieła filmowego nie może być przeprowadzane w oderwaniu od jego strony wizualnej i zastosowanych środków formalnych.

Cykl łączył projekcje filmowe ze spotkaniami o charakterze konwersatoryjnym, które wzbogacone zostały o prezentacje multimedialne oraz zestawy fragmentów filmowych. Uczestnicy podejmowali próby recenzowania obejrzanych dzieł. Zajęcia Akademii miały na celu aktywizowanie oraz inspirowanie uczniów do dalszego samodzielnego poszerzania wiedzy.

Zajęcia prowadziła mgr Iwona Bartnicka – filmoznawca i teoretyk mediów, absolwentka Uniwersytetu Łódzkiego, doktorantka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
 


 

TEMATYKA ZAJĘĆ:

Spotkanie 1.
Wprowadzenie do zajęć.
Film jako tekst kultury. Interpretacja, recenzja, analiza – jak się do tego zabrać? Sylwetki polskich krytyków.

Spotkanie 2.
O czym to jest?
Treść filmu. Fabuła, narracja, bohater, świat przedstawiony – czyli na co zwrócić uwagę.

Spotkanie 3.
Zaskakiwać czy hipnotyzować?
Kino klasyczne a współczesne. Warstwa formalna a symbolika filmu.

Spotkanie 4.
Stylowa mieszanka.
Kino komercyjne, artystyczne, offowe – co bardziej przemawia do widza?

Spotkanie 5.
Obserwować czy prowokować?
Dokument wczoraj i dziś – krótki rys i charakterystyka. Ewolucja kina dokumentalnego, znani dokumentaliści.

Spotkanie 6.
Po przeciwnych stronach barykady czyli o potyczkach widza z filmowym światem.
Reżyser, aktor, dzieło – czy wpływają na nasz odbiór? Styl w różnych kinematografiach.

Spotkanie 7.
Filmowa adaptacja literatury.
Język literatury a język filmu – czyli o tym jak słowo pisane zamienić
w obraz.

Spotkanie 8.
Podsumowanie zajęć.
Recenzować, analizować, krytykować – wskazówki i przestrogi.
 

 


 

Szkoły, które uczestniczyły w naszym projekcie po raz kolejny, oraz w miarę możliwości pozostałe, otrzymały dofinansowanie z budżetu miasta (decyduje kolejność zgłoszeń). Odpłatność za udział w zajęciach wynosiła 4 zł od osoby do końca 2009 roku. Od 2010 r. koszt wynosił 5 zł od osoby.
Dla pozostałych szkół (w tym niepublicznych i spoza Gorzowa Wlkp.) koszt uczestnictwa wynosił 8 zł od osoby do końca 2009 roku. Od 2010r. koszt wyniosił 9 zł od osoby.

Zajęcia są prowadzone były  w okresie od października 2009 r. do maja 2010 r.

 

 

                                          

                                                                 Projekt dofinansowany                      
                                                                                z budżetu Miasta Gorzowa Wlkp.        

                                
                                
 


 


wróć