MENU

Edukacja

Media bez tajemnic 2009/2010

Klasy IV - VI
 

„MEDIA BEZ TAJEMNIC ” – warsztaty

4 lutego 2010 r. odbyło się zakończenie warsztatów oraz uroczyste rozdanie dyplomów.

Media są wyróżnikiem współczesnej kultury. Zalew informacji oraz dynamiczny rozwój środków masowego przekazu kształtuje zarówno życie jednostek, jak i społeczeństwa. Świat hipermediów wymaga od młodych ludzi odpowiedniego przygotowania. Warsztaty miały na celu zapoznanie uczestników z podstawowymi pojęciami oraz prostymi formami medialnymi. Pod okiem fachowców zapoznali się z tajnikami warsztatu dziennikarza prasowego, radiowego i telewizyjnego. Była to również okazja do pracy na rofesjonalnym sprzęcie oraz rozwijania aktywności, wyobraźni a także umiejętności wyszukiwania i elekcji materiałów. Uczestnicy warsztatów zostali podzieleni na trzy grupy zgodnie ze wskazówkami nauczycieli, predyspozycjami oraz własnymi zainteresowaniami.

Warsztat prasowy:
- przygotowanie do odbioru informacji rozpowszechnianych przez media, selekcjonowanie informacji (dobre i złe strony mediów),
- podstawowe formy dziennikarskiej wypowiedzi (informacja, wywiad, reportaż, recenzja),
- kto jest kim w redakcji i za co odpowiada,
- elementy artykułu prasowego, przygotowanie informacji, sondy,
- analiza gazetek przesłanych na cztery edycje Konkursu organizowanego przez WOM w Gorzowie Wlkp. na najlepszą gazetkę szkolną woj. lubuskiego.

 

Warsztat radiowy:

 

- zapoznanie z podstawami zawodu dziennikarza radiowego oraz specyfiką przekazu radiowego,
- podstawowe gatunki radiowe (informacja, wywiad, reportaż, sonda, relacja reporterska),
- małe zadania dziennikarskie – nagranie materiału dźwiękowego, montaż i opatrzenie tekstem.

 

Warsztat telewizyjny:

 

- podstawy organizacji produkcji telewizyjnej (zespół realizacyjny, kolegium redakcyjne, zespół „newsowy”),
- zapoznanie z różnorodnymi formami telewizyjnymi (reportaż, wywiad, stand-up),
- elementy kompozycji kadru oraz składowe ścieżki dźwiękowej,
- przygotowanie reportażu telewizyjnego na zadany temat.

 

Warsztaty prowadzili:
 

 

Hanna Ciepiela – dziennikarz, nauczyciel. Przez 12 lat pracowała
w „Gazecie Lubuskiej", gdzie zajmowała się tematyką kulturalną i społeczną. Od 2003 roku pracuje w Wojewódzkim Ośrodku Metodycznym. Autorka książek o gorzowskich artystach: "Strebejko" i "Zaraz wracam".

 

Magdalena Sierocka – absolwentka Wydziału Nauk Społecznych, kierunek kulturoznawstwo Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, dziennikarz Radia RMG (wcześniej Radia Gorzów oraz RMI Poznań). Zajmuje się tematyką kulturalną. Członek rady programowej DKF „Megaron”.

 

 

Romuald Liszka – absolwent Wydziału Operatorskiego PWSFTViT w Łodzi, autor zdjęć do kilkunastu filmów dokumentalnych oraz do filmu Wiesława Saniewskiego "Rozdarcie czyli Gombro w Berlinie", dyrektor TV Teletop oddział w Gorzowie Wlkp.

 


Marek Dziedzic – montażysta, specjalista obróbki dźwięku i obrazu w TV Teletop oddział w Gorzowie Wlkp., Współpracował przy postprodukcji filmów: „Opowieści z miasta L.”, „Opowieści z miasta G.”, "Gombro w Berlinie" W. Saniewskiego (montaż i udźwiękowienie), "Dzwon Pokoju" (montaż), realizował spoty reklamowe dla TVN.

 

 

Szkoły, które uczestniczyły w naszym projekcie po raz kolejny, oraz w miarę możliwości pozostałe, otrzymają dofinansowanie z budżetu miasta (decyduje kolejność zgłoszeń). Odpłatność za udział w zajęciach wyniosła 4 zł od osoby.
Dla pozostałych szkół (w tym niepublicznych i spoza Gorzowa Wlkp.) koszt uczestnictwa wyniósł 8 zł od osoby.

 

 

 

Zajęcia trwały od października 2009 r. do lutego 2010 r.
 

 

       
                                      Projekt dofinansowany
                                       z budżetu Miasta Gorzowa Wlkp.

 

 

 
                                    


 

 

 


wróć