MENU

Edukacja

III OTWARTE WARSZTATY FILMOWE

Miejski Ośrodek Sztuki zaprasza do udziału w III Otwartych Warsztatach Filmowych.


Regulamin Warsztatów:
§ 1

Warsztaty odbędą się w dniach 14 - 16.05.2009 r.         
Poprowadzi je Piotr Żukowski – scenarzysta i reżyser filmów niezależnych.                           

§ 2
Celem warsztatów jest zapoznanie uczestników z procesem produkcji filmu oraz realizacja filmu fabularnego na podstawie stworzonego podczas zajęć scenariusza. Organizatorzy zapewniają sprzęt i materiały niezbędne przy realizacji filmu.
§ 3
Kartę zgłoszenia, będącą załącznikiem do niniejszej informacji, należy przesłać wyłącznie listem poleconym lub dostarczyć osobiście na adres:
Miejski Ośrodek Sztuki
ul. Pomorska 73
66-400 Gorzów Wlkp.
z dopiskiem: „Otwarte Warsztaty Filmowe”
§ 4

Udział w warsztatach jest bezpłatny. Liczba miejsc ograniczona.

§ 5

Koszt dojazdu i noclegu uczestnicy pokrywają we własnym zakresie.

§ 6

Miejski Ośrodek Sztuki zobowiązuje się do pośrednictwa i rezerwacji noclegów na wyraźną prośbę uczestnika Warsztatów.


Terminarz Warsztatów:

1. Termin nadsyłania zgłoszeń - 30.04.2009 r.
2. Zajęcia OWF – 14-16.05.2009r.

Zapraszamy również do udziału w V Ogólnopolskim Konkursie na Scenariusz organizowanym przez Miejski Ośrodek Sztuki w Gorzowie Wlkp.

Do pobrania: karta zgłoszenia

Zapraszamy również do udziału w V Ogólnopolskim Konkursie na Scenariusz organizowanym przez Miejski Ośrodek Sztuki w Gorzowie Wlkp
 


wróć