MENU

Edukacja

MAŁA AKADEMIA FILMU - PROGRAM NA ROK 2008/2009


Szkoły podstawowe klasy I-III

         


Szkoły podstawowe klasy IV-VI

"Święta i obyczaje na wielkim ekranie"

Cykl ten kierujemy do najmłodszych uczestników kultury. Kolejne spotkania poświęcone są wybranym świętom i obyczajom. Pragniemy zapoznać dzieci z filmowym obrazem różnorodnych tradycji, które na co dzień znają z domowych obrządków. Chcemy również rozbudzić w nich umiejętność samodzielnego poszukiwania inspiracji płynących z obejrzanych przykładów filmowych.
Wzorem lat ubiegłych spotkania obejmują projekcje krótkiego filmu animowanego, fabularnego bądź też zestawu fragmentów filmowych dotyczących aktualnego święta oraz warsztat plastyczny.

Efektem zajęć będzie wystawa prac wykonanych przez uczestników Małej Akademii. Podczas uroczystego zakończenia dzieci, nauczyciele i opiekunowie obejrzą film dokumentujący pracę dzieci podczas kolejnych zajęć.

Zajęcia prowadzą:

Danuta Przybysz – magister wychowania plastycznego UMK w Toruniu, absolwentka studiów podyplomowych Pedagogika Zdolności i Twórczości w Toruniu, kursu kwalifikacyjnego uprawniającego do nauczania przedmiotu „sztuka”, kursu kwalifikacyjnego w zakresie „Zarządzanie Oświatą”, kursów i warsztatów doskonalących, doradca metodyczny ds. edukacji plastycznej. Z Miejskim Ośrodkiem Sztuki związana przy realizacji projektu „Wakacjoimaginacje”.

Józef Kodź – absolwent Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych we Wrocławiu, gdzie uzyskał dyplom na Wydziale Grafiki. Od 1981r. członek Związku Polskich Artystów Plastyków. Zajmuje się malarstwem, rysunkiem, małymi formami rzeźbiarskimi oraz informacją wizualną. Wieloletni współpracownik Miejskiego Ośrodka Sztuki, dla którego prowadzi zajęcia w ramach Warsztatów Sztuki „Karuzela”.

Zajęcia trwają od października br. do czerwca 2009r.


 
 

"Warsztat reportera"

Program warsztatów ma na celu, poprzez samodzielne działania praktyczne, zapoznanie uczestników z różnorodnymi formami telewizyjnymi: news, reportaż, wywiad, itp. Podczas kolejnych zajęć dzieci mają okazję pracować na profesjonalnym sprzęcie oraz uczestniczyć w procesie realizacji filmowo – telewizyjnej.
Ideą spotkań jest również rozwijanie aktywności, wyobraźni oraz umiejętności wyszukiwania i selekcji materiałów na zadany temat. Program łączy edukację filmową z pogłębianiem wiedzy na temat historii i kultury naszego miasta. Do współpracy przy wywiadach oraz reportażach zaproszeni zostaną znani Gorzowianie.

Zajęcia obejmują:

- poznanie ogólnej budowy i działania sprzętu audio – video (kamera, mikrofon, sprzęt montażowy),

- zagadnienia dotyczące kompozycji kadru i estetyki obrazu oraz składowych ścieżki dźwiękowej,

- ogólne podstawy organizacji produkcji telewizyjnej i filmowej (zespół realizacyjny, kolegium redakcyjne, zespół „newsowy”).

Warsztaty prowadzą:

Romuald Liszka – absolwent Wydziału Operatorskiego PWSFTViT w Łodzi, autor zdjęć do kilkunastu filmów dokumentalnych oraz do filmu Wiesława Saniewskiego "Rozdarcie czyli Gombro w Berlinie", dyrektor TV Teletop oddział w Gorzowie Wlkp., wykładowca technologii nagrań w WISZ w Gorzowie Wlkp.

Marek Dziedzic – montażysta, specjalista obróbki dźwięku i obrazu w TV Teletop oddział w Gorzowie Wlkp., asystent wykładowcy w WISZ – przedmiot Technologia nagrań. Współpracował przy postprodukcji filmów: „Opowieści z miasta L.”, „Opowieści z miasta G.”, "Gomoro w Berlinie" W. Saniewskiego (montaż i udźwiękowienie), "Dzwon Pokoju" (montaż), realizował spoty reklamowe dla TVN.
 


„Animowany świat wyobraźni”

Celem warsztatów, w grupie zaawansowanej, trwających od października br. do czerwca 2009r. jest realizacja krótkiego filmu w technice animacji poklatkowej. W trakcie jego powstawania wykorzystywane zostaną różnorodne techniki animacyjne (piksilacja żywego aktora, transformacje, animowanie obiektów oraz środków wyrazu plastycznego tj. plama, kreska, kropka, itp.).

Program zajęć:

- kreowanie obiektu scenograficznego – przestrzeni, wewnątrz której będą kręcone poszczególne ujęcia filmu. Zajęcia obejmą wielkoformatowe działania malarskie wzbogacone o podstawowe zagadnienia plastyczne: znaczenia koloru, zasad kompozycji, pojęć dotyczących rytmu, statyki, dynamiki i innych,

- tworzenie inscenizacji z użyciem różnych technik artystycznych (wykonanie maski afrykańskiej bądź inspirowanej teatrem greckim) połączone z wprowadzeniem na temat mimiki twarzy, konstrukcji przestrzennych, modelowania brył),

- kształcenie umiejętności rozpoznawania i opisywania środków filmowych oraz gramatyki filmu (kompozycja kadru filmowego, pojęcia dotyczące fizycznej przestrzeni planu filmowego oraz podstawowe wielkości planów),

- próby aktorskie: nauka wyrażania osobowości poprzez gest, oddawanie cech nastroju postaci filmowych,

- udźwiękowienie filmu – poszczególne odgłosy będą wytworzone przez uczestników warsztatów. Uczniowie dowiedzą się, jak wykorzystać do tego celu różne przedmioty i własny głos.

Integralną częścią zajęć będą projekcje obrazujące różnorodne style animacji filmowej.

Podczas uroczystego zakończenia Małej Akademii Filmu, zaprezentowany zostanie gotowy film.

Scenariusz do zajęć napisali oraz warsztaty prowadzą Ewa Niśkiewicz – Krawczyk i Radosław Krawczyk. Oboje są absolwentami Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu. Posiadają wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu zajęć z dziećmi i młodzieżą (organizowali liczne plenery i warsztaty plastyczne). Mają na koncie wiele wystaw malarskich indywidualnych i zbiorowych (m.in. IX Wystawa z cyklu „Młodzi Artyści Poznania”, Poznań 2006r., wystawa polsko – niemiecka „Modernizm w lustrze współczesności”, Gniezno 2005r., wystawa zbiorowa „Anioły i demony” w Starym Browarze, Poznań 2005r.).

Zajęcia w grupie początkującej prowadzi Iwona Dubiel– absolwentka Wydziału Artystycznego Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Zielonej Górze oraz Uniwersytetu Sztuki w Berlinie w dwóch specjalizacjach: Master of Arts oraz Media audio-wizualne. Na swoim koncie ma przeszło 6 wystaw indywidualnych i zbiorowych. Kierowała ona licznymi projektami edukacyjno – artystycznymi dla różnych grup wiekowych w kraju i za granicą. Z Miejskim Ośrodkiem Sztuki związana jest od roku 2003.

Zajęcia trwają od października br. do czerwca 2009r.

 


wróć