MENU

Edukacja

TRUDNE TEMATY wrzesień - grudzień 2008

Poprzednie edycje TRUDNYCH TEMATÓW cieszyły się dużym zainteresowaniem zarówno wśród uczniów, jak i nauczycieli. Głównie ze względu na fakt, iż młodzieży łatwiej jest rozmawiać o nurtujących ją problemach poza szkołą i kiedy mogą analizować przeżycia bohaterów filmowych.

Inicjatorem cyklu trwającego od września do grudnia  2008 roku było Stowarzyszenie „Strefa Sztuki”, które uzyskało dofinansowanie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich.
 
Warsztaty prowadzili:

Alicja Sikora - psycholog z wieloletnim doświadczeniem w pracy z dziećmi, młodzieżą oraz w rozwiązywaniu problemów psychologicznych w szkole i w rodzinie. Prowadzi szereg szkoleń dla nauczycieli, dyrektorów i rodziców. Udziela pomocy w kryzysach małżeńskich.

Bożena Ziontkowska–Jesis – prowadzi zajęcia wspierające rozwój, zajęcia integracyjne dla młodzieży oraz szkolenia dla nauczycieli. Przez wiele lat organizowała warsztaty z przysposobienia do życia w rodzinie.

Jolenta Derech – absolwentka pedagogiki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Podyplomowego Studium Socjoterapii. Młodszy trener rozwoju podmiotowości. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy na stanowisku pedagoga szkolnego oraz pedagoga w Pogotowiu Opiekuńczym.

Udział w spotkaniach dla 240 uczniów był bezpłatny. Ich koszt został pokryty ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich.

 
Projekt współfinansowany ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich.

 


wróć