MENU

Film
REPERTUAR
Zobacz wszystkie >

O!PLA 2015

 

Odbywający się od 2013 roku OGÓLNOPOLSKI FESTIWAL POLSKIEJ ANIMACJI “O!PLA”

(„O!PLA oznacza: „O! Polska Animacja”) jest przede wszystkim próbą odzyskania kontaktu

i (od)budowania relacji pomiędzy polskim widzem, a polską animacją autorską, a także –

za sprawą odbywających się przez cały rok projektów towarzyszących – promocją, w kraju (INWOKACJA O!PLA) i za granicą (O!PLA ACROSS THE BORDERS), jednej z najważniejszych dziedzin polskiej sztuki.

 

Podstawą O!PLA 2015 jest konkurs najnowszej polskiej animacji skierowanej do widzów dorosłych (16+), przeprowadzony w 6 kategoriach: STUDYJNEJ, SZKOLNEJ, OFF, ANIMOWANY WIDEOKLIP, FORMANIMY i ANIMOWANE FRASZKI.

Na O!PLA jedynymi Jurorami są widzowie biorący udział w festiwalowych projekcjach. To widzowie zdecydują, do kogo powędrują Złote, Srebrne i Brązowe Tobołki Koziołka Matołka oraz liczne nagrody pozaregulaminowe. Nowością będzie konkurs TERAZ DZIECI MAJA GŁOS!, na którym

to młodzi i najmłodsi widzowie ocenią najnowsze polskie animacje dla dzieci.

 

O!PLA 2015 odbędzie się w dnich 21 marca – 24 maja 2015 w 51. polskich miejscowościach

(47 miastach i 4 wsiach), z Wielkim Otwarciem 21 marca 2015 oraz Wielkim Finałem w dniach

29 – 31 maja 2015 w Muzeum Kinematografii w Łodzi.

 

Głównym Organizatorem O!PLA jest Animation Across Borders.

Oficjalna strona O!PLA: www.polskaanimacja.pl

 

 

W Gorzowie pokazy odbędą się w dniach:

 

25 marca, godz. 18:00 (kategoria: Studyjna)

 

8 kwietnia, godz. 18:00 (kategoria: Szkolna)

22 kwietnia, godz. 18:00 (kategoria: OFF)

 

6 maja, godz. 18:00 (kategoria: Animowany wideoklip)

 

9 maja, Teraz dzieci mają głos!

godz. 15:00 Program PRZEDSZKOLNY (9 filmów, 60')

godz. 16:30 program WCZESNOSZKOLNY (5+, 10 filmów, 66')

 

13 maja, godz. 18:00 (kategoria: Formanimy 39' + Animowane fraszki 30')

 

 

wstęp: 5 zł


wróć