MENU

  • ZMARTWYCHWSTANIEC - plakat wystawy

Wystawy

Rzucały na równinę coraz bardziej wydłużające się cienie

Otwarcie 9.10.2020, 18:00
Wystawa czynna do 15.11.2020

Artystki i artyści: Jan Baszak & Iga Świeściak, Bogna Burska, Maciek Cholewa, Władysław Hasior, Jerzy Lewczyński, Patrycja Orzechowska, Andrzej Paruzel, Joanna Rajkowska, Alicja Rogalska, Zbigniew Sejwa, Aleksandra Ska, Natalia Szostak, Łukasz Trzciński, Andrzej Wasilewski, Bartosz Zaskórski

Kurator: Stanisław Ruksza

Życie było wtedy czymś równie ważnym jak dziś
Joe Brainard

Tytuł wystawy został zaczerpnięty ze zdania angielskiego archeologa i dyplomaty Austena Henry’ego Layarda (1817-1894) opisującego swoje badania nad starożytnościami Azji: „Ze wszystkich stron wyrastały ruiny starożytnych miast i wiosek i, nim zaszło słońce, naliczyłem ponad sto kurhanów, które rzucały na równinę coraz bardziej wydłużające się cienie”.
Wystawa za punkt wyjścia bierze romantyczny gest archeologiczny widzący w znalezisku martwej materii, niedostrzegalnym okiem życiu, zapomnianych historiach, złudną możliwość dociekania przesłanek, również politycznych i tożsamościowych, dla teraźniejszości czy przyszłości.
Archeologiczna „użyteczność” odnosi się jednocześnie do toposu cienia, będącego według greckiego mitu, fundamentem pierwszej koncepcji rysunku. Podjęty temat archeologii konotuje egzystencjalny wymiar pierwotnych mocy i odnowienia znaczeń, z naciskiem na melancholijne kwestie przemijania ludzkich dzieł i zawartego w nich widma nieuchronnej porażki, a także pragnienia dotarcia do energii nienaznaczonych okleiną słów. Pokaz jest jednocześnie hipotetyczną wystawą archeologii współczesności, dla której również będzie niemożliwe ustalenie historycznej prawdy, bo każdy artefakt uwikłany jest pomiędzy pokusą subiektywnej recepcji, a potrzebą obiektywnego faktu, między snuciem wyobrażonych czy fikcyjnych narracji, a pragnieniem odniesienia się do autentycznego doświadczenia przeszłości.

Partner wystawy: TRAFO Trafostacja Sztuki w Szczecinie

 
 Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury

 


Plakat do wystawy „Rzucały na równinę coraz bardziej wydłużające się cienie”

Rzucały na równinę coraz bardziej wydłużające się cienie - widok wystawy

BOGNA BURSKA, Rysunki z cukru, obiekt – masa cukrowa, odbitka – barwnik spożywczy na papierze, 2020

PATRYCJA ORZECHOWSKA, Myśloformy, mapy, (druk na papierze archiwalnym, płótno, miedź, sznurek, metalowe stojaki, tkanina), 2019-2020

JERZY LEWCZYŃSKI, Fotografie znalezione w Nowym Jorku, polaroidy, 1979

ALICJA ROGALSKA, Ciężkie naczynie, ceramika, 2019

ANDRZEJ PARUZEL, Kurze Biura, skrzynka, 2019-2020

NATALIA SZOSTAK, Seans, artefakty, wideo/dźwięk, 13’59 pętla, 2019

NATALIA SZOSTAK, Seans, artefakty, wideo/dźwięk, 13’59 pętla, 2019

Rzucały na równinę coraz bardziej wydłużające się cienie - widok wystawy

Rzucały na równinę coraz bardziej wydłużające się cienie - widok wystawy

Rzucały na równinę coraz bardziej wydłużające się cienie - widok wystawy

Rzucały na równinę coraz bardziej wydłużające się cienie - widok wystawy

Rzucały na równinę coraz bardziej wydłużające się cienie - widok wystawy

Rzucały na równinę coraz bardziej wydłużające się cienie - widok wystawy

Rzucały na równinę coraz bardziej wydłużające się cienie - widok wystawy

BOGNA BURSKA, Rysunki z cukru obiekt – masa cukrowa, odbitka – barwnik spożywczy na papierze, 2020

BOGNA BURSKA, Rysunki z cukru obiekt – masa cukrowa, odbitka – barwnik spożywczy na papierze, 2020

JAN BASZAK & IGA ŚWIEŚCIAK, Szkic systemu nagradzania w zużytej grze, 2020

PATRYCJA ORZECHOWSKA, Kolekcjoner kości, instalacja, technika mieszana (ceramika, miedź), 2018-2019

ANDRZEJ WASILEWSKI, Carburator, Instalacja, 2020

ALEKSANDRA SKA, Cierń Szatana, rzeźba, 2019

NATALIA SZOSTAK, Seans, artefakty, wideo/dźwięk, 13’59 pętla, 2019

MACIEK CHOLEWA, Furtka dla tych, którzy wyjechali z małych miast do Warszawy, metaloplastyka, 2019 ig pozdrowienia_z_malego_miasta

Rzucały na równinę coraz bardziej wydłużające się cienie - widok wystawy

Rzucały na równinę coraz bardziej wydłużające się cienie - widok wystawy

Rzucały na równinę coraz bardziej wydłużające się cienie - widok wystawy

Rzucały na równinę coraz bardziej wydłużające się cienie - widok wystawy

Rzucały na równinę coraz bardziej wydłużające się cienie - widok wystawy

Rzucały na równinę coraz bardziej wydłużające się cienie - widok wystawy

Rzucały na równinę coraz bardziej wydłużające się cienie - widok wystawy

BOGNA BURSKA, Rysunki z cukru obiekt – masa cukrowa, odbitka – barwnik spożywczy na papierze, 2020

BOGNA BURSKA, Rysunki z cukru, obiekt – masa cukrowa, odbitka – barwnik spożywczy na papierze, 2020

JAN BASZAK & IGA ŚWIEŚCIAK, Szkic systemu nagradzania w zużytej grze, 2020

PATRCJA ORZECHOWSKA, bez tytułu (urny) instalacja, 110 dewarów, technika mieszana (szkło, ścierniwo), 2018

ANDRZEJ PARUZEL, Kurze Biura, skrzynka, 2019-2020

ŁUKASZ TRZCIŃSKI, Karty z serii ZEUS, fotografia operacyjna wykonana w konteks?cie potencjalnie istotnej sytuacji / skan z negatywu / kategoryzacja / praca na zbiorze / projekcja własna odbiorcy, 2013

NATALIA SZOSTAK, Seans, artefakty, wideo/dźwięk, 13’59 pętla, 2019

MACIEK CHOLEWA, Furtka dla tych, którzy się nie boją / Furtka ostateczna, metaloplastyka, 2020 ig pozdrowienia_z_malego_miasta

Rzucały na równinę coraz bardziej wydłużające się cienie - widok wystawy

Rzucały na równinę coraz bardziej wydłużające się cienie - widok wystawy

Rzucały na równinę coraz bardziej wydłużające się cienie - widok wystawy

Rzucały na równinę coraz bardziej wydłużające się cienie - widok wystawy

wróć