MENU

  • ZMARTWYCHWSTANIEC - plakat wystawy

Wystawy

MADE [IN] READY. RZECZY, DZIAŁANIA, SYMBOLE

Otwarcie: 4.09.2020, 18:00
Wystawa czynna do 4.10.2020

Wystawa w cyklu prezentującym dorobek pedagogów, absolwentów i studentów Pracowni Działań Audiowizualnych i Performatywnych Akademii Sztuki w Szczecinie z okazji jubileuszu 10-lecia działalności.

Pracownia Działań Audiowizualnych i Performatywnych, Akademii Sztuki w Szczecinie została powołana w 2010 roku przez prof. dr. hab. Kamila Kuskowskiego. Osią wszelkiej aktywności pracowni są rozważania na temat wzajemnej relacji pomiędzy obrazem, dźwiękiem i akcją (performatyw). Przewinęło się przez nią wiele indywidualności twórczych, zarówno wśród współpracujących z profesorem dydaktyków, jak i wśród studentów, którym udaje się już zaznaczać swoją obecność w obszarze sztuk wizualnych.
Kuratorami wystawy są: prowadzący pracownię prof. dr hab. Kamil Kuskowski oraz adiunkt dr Dariusz Fodczuk.

W swoim programie pracownia od samego początku kładzie nacisk na pracę z prostymi obiektami codziennego użytku. Sensem wielu ćwiczeń jest praca nad ujawnianiem i zmianą znaczeń, jakie wiązać się mogą z konkretnymi przedmiotami, prostymi działaniami i gestami. Odwołując się do tradycji dadaizmu, jak i zdobyczy sztuki pojęciowej, studenci zgłębiają zagadnienia zmiany statusu przedmiotów. Poprzez praktyki dekonstrukcyjne, ingerencję w formę i świadome operowanie kontekstem, rozwijają umiejętności wizualnego komunikowania, formułowania logicznej wypowiedzi opartej na wizualnych porządkach i kodach. Współczesne szkolnictwo artystyczne dawno zerwało z XIX-wiecznym akademizmem, w chwili obecnej jego podstawy muszą opierać się na metodach i założeniach biegunowo innych niż te, które go fundowały. Coś, co kiedyś wydawało się anarchią i wygłupem, dziś ujęte w ramy metody decyduje nie tylko o artystycznej sprawności, ale przesądza również o rozwoju krytycznej wrażliwości, która pozwala w konsekwencji na skuteczne komunikowanie istotnych problemów natury społecznej czy politycznej. W takim ujęciu celem kształcenia będzie rozwijanie umiejętności krytycznego i analitycznego postrzegania, a metodami będą trening twórczości i wzmacnianie dociekliwości. Kwestia kształcenia indywidualnego warsztatu i manualnych umiejętności schodzi na plan dalszy. W rozwijanej w pracowni metodzie sprawność procesów myślowych i ich ewaluacja pojawiają się w miejscu tradycyjnego warsztatu i uwielbienia dla manualnej sprawności.
Na wystawie zobaczymy realizacje artystów związanych z pracownią, których cechą wspólną jest charakterystyczna postawa przejawiająca się w specyficznym podejściu do przedmiotu i jego znaczenia.
Prace prezentowane na wystawie układać się będą w trzy bloki odpowiadające tytułowym „rzeczom, symbolom i działaniom”: prace związane z dekonstrukcjami i ingerencjami w formę przedmiotów; prace dotykające problematyki społecznej i politycznej; prace większej złożoności formalnej, łączące w sobie różne media i wykorzystujące ich wzajemną relację w celu budowania skuteczności przekazu.
Zaproszeni artyści wykonają nowe, dedykowane specjalnie temu projektowi dzieła, jak też zaprezentują „stare”, wykonane podczas zajęć.

Kamil Kuskowski, Dariusz Fodczuk

Artyści:
Karolina Babińska, Michał Bączyński, Filip Czachorowski, Aleksandra Demianiuk, Paweł Dowejko, Jagoda Dukiewicz, Michał Fajferek, Dariusz Fodczuk, Natalia Janus-Malewska, Małgorzata Goliszewska, Piotr Gościcki, Natalia Janus-Malewska, Patrycja Jędrzejewska, Marta Knaflewska, Natalia Kochaniuk, Amanda Korol, Katarzyna Kozłowska, Igor Krupczyński, Alicja Kuczyńska, Kamil Kuskowski, Justyna Kramarz, Natalia Laskowska, Agata Lech, Kacper Lendecki, Marcin Łaszczewski,  Ella Maayan, Maciej Machowski, Sandra Majewska, Andrzej Mara, Gabriela Matuszewska, Karolina Mełnicka, Karolina Michalewicz, Piotr Michalski, Małgorzata Michałowska, Patrycja Migiel, Anastatasia Mikhno, Marek Nelski, Tatiana Pancewicz, Alicja Pasikowska, Uladzimir Pazniak, Maria Plucińska, Weronika Potepa, Monika Puchała, Klaudia Prabucka, Wiktoria Radecka, Maciej Rapacz, Artur Rozen, Maryna Sakowska, Ingrind Schmidt, Aneta Sieniawska, Tatian Siuda, Hanna Stanisławska, Karolina Szufletowska, Mikołaj Tkacz, Teresa Otulak, Michał Urban, Wiktoria Walendzik, Piotr Wardziukiewicz, Franciszek Warzecha, Andrzej Wasilewski, Magdalena Wawrzyniak, Marlena Węgrzanowska, Kinga Wnuk, Krzysztof Wojciechowski, Zorka Wollny, Justyna  Wożniak, Konrad Wujciów, Dymytryi Zaretsky, Aleksandra Zielińska, Rafał Żarski


MADE [IN] READY - plakat wystawy, fot. Aleksandra Demianiuk

MADE [IN] READY - widok wystawy

MADE [IN] READY - widok wystawy

MADE [IN] READY - widok wystawy

MADE [IN] READY - widok wystawy

MADE [IN] READY - widok wystawy

MADE [IN] READY - widok wystawy

MADE [IN] READY - widok wystawy

MADE [IN] READY - widok wystawy

MADE [IN] READY - widok wystawy

MADE [IN] READY - widok wystawy

MADE [IN] READY - widok wystawy

MADE [IN] READY - widok wystawy

MADE [IN] READY - widok wystawy

MADE [IN] READY - widok wystawy

MADE [IN] READY - widok wystawy

MADE [IN] READY - widok wystawy

MADE [IN] READY - widok wystawy

MADE [IN] READY - widok wystawy

MADE [IN] READY - widok wystawy

MADE [IN] READY - widok wystawy

MADE [IN] READY - widok wystawy

MADE [IN] READY - widok wystawy

MADE [IN] READY - widok wystawy

MADE [IN] READY - widok wystawy

MADE [IN] READY - widok wystawy

MADE [IN] READY - widok wystawy

MADE [IN] READY - widok wystawy

MADE [IN] READY - widok wystawy

MADE [IN] READY - widok wystawy

MADE [IN] READY - widok wystawy

MADE [IN] READY - widok wystawy

MADE [IN] READY - widok wystawy

MADE [IN] READY - widok wystawy

MADE [IN] READY - widok wystawy

MADE [IN] READY - widok wystawy

MADE [IN] READY - widok wystawy

MADE [IN] READY - widok wystawy

MADE [IN] READY - widok wystawy

MADE [IN] READY - widok wystawy

MADE [IN] READY - widok wystawy

MADE [IN] READY - widok wystawy

MADE [IN] READY - widok wystawy

MADE [IN] READY - widok wystawy

MADE [IN] READY - widok wystawy

MADE [IN] READY - widok wystawy

MADE [IN] READY - widok wystawy

MADE [IN] READY - widok wystawy

MADE [IN] READY - widok wystawy

MADE [IN] READY - widok wystawy

MADE [IN] READY - widok wystawy

MADE [IN] READY - widok wystawy

MADE [IN] READY - widok wystawy

MADE [IN] READY - widok wystawy

MADE [IN] READY - widok wystawy

MADE [IN] READY - widok wystawy

MADE [IN] READY - widok wystawy

MADE [IN] READY - widok wystawy

wróć