MENU

Wystawy

Art in Action

Uillinn, West Cork Arts Centre,
Skibbereen, Irlandia
11 stycznia - 22 lutego 2020

 

Irlandzka edycja wystawy Sztuka szuka i stuka
http://www.mosart.pl/wystawy-2019/detail,nID,6164

 

Basia Bańda & Tomasz Relewicz, Ewa Bone & Ewa Kozubal, Tomasz Madajczak, Krzysztof Matuszak, Aleksandra Ska, Hubert Wińczyk

kurator: Bartosz Nowak

Co to jest sztuka? Artyści używają różnych środków – obrazów, przedmiotów, a nawet własnego ciała, by za ich pomocą porozumiewać się z nami. Co ważnego mają nam do powiedzenia? A może dzielą się z nami swoimi pytaniami?

Czy Ty bywasz artystką / artystą? Kiedy to, co robisz nazwiesz sztuką? Co chcesz przekazać innym?

Chcemy, aby sztuka kojarzyła się dzieciom z siłą potencjału – z możliwością poznawania świata, komunikacji i umiejętnością krytycznego myślenia. Wystawa stanowi spotkanie dzieci i artystów. Dziewięciu zaproszonych do udziału w wystawie twórców wizualnych stworzyło prace dedykowane najmłodszym. Interaktywna wystawa zaprasza do jej ciągłego przebudowywania i dzięki temu daje możliwość poznania procesów artystycznych w działaniu. Sztuka staje się pomostem pomiędzy światem emocji i doświadczeń dzieci a współczesnym światem, pełnym skomplikowanych relacji i nowych technologii.

Wystawa i towarzyszące jej wydarzenia mają na celu umożliwienie dzieciom zadomowienia się w świecie sztuki – pokazania, że sztuka to przede wszystkim sfera doświadczania i budowania wzajemnych relacji z otoczeniem, innymi ludźmi i kształtowania siebie. Działania będą się skupiać na rozwijaniu u dzieci poczucia własnych sił twórczych, pewności siebie oraz ciekawości otoczenia.

 

What is art? Artists use different methods - images, objects, actions, as well as their own bodies - to communicate with the surrounding world. What is it that they want to say? Might it be that they try to share their questions with us?  Are you an artist? At what point can you call your expression art? What is it that you really want to say?

This exhibition is a meeting of children and artists. The eight visual artists included in the exhibition have created interactive artworks that involve children in the co-creation of the works presented in the gallery. Encouraging children to participate in their construction and reconstruction allows them to experience artistic processes in action. The exhibition and accompanying events are focused on enabling children to develop creativity, self-confidence and curiosity, explore the world, to communicate and to think critically, demonstrating that art is primarily a way of experiencing and building mutual relations with the environment, other people and oneself.

 

Więcej informacji o irlandzkiej wystawie | more info:
https://www.westcorkartscentre.com/art-in-action1
https://www.facebook.com/events/1051220321937069/?active_tab=about
https://roaringwaterjournal.com/2020/01/12/getting-into-the-art/

 


 


wróć