MENU

Wystawy

PALCEM W OKO

Wystawa studentów i absolwentów
III Pracowni Fotografii UAP

Otwarcie: 9.03.2018, 18:00
Wystawa czynna do 15.04.2018

Agnieszka Antkowiak
NganWa Ao
Karolina Belter
Dominik Darocha
Maria Halotta
Bartosz Jakubowski
Bo Jaroszek
Lida Macha
Tomasz Mazur
Anastasia Pataridze
Jadwiga Subczyńska
Weronika Wronecka

kuratorzy:
Piotr Wołyński
Sławomir Decyk
Agnieszka Antkowiak

 

The moment of the meeting of media is a moment of freedom and release from the ordinary trance
and numbness imposed by them on our senses.

    Marshall McLuhan, Understanding Media, 1964

III Pracownia Fotografii Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu nakłania do eksperymentowania i poszukiwania nowych możliwości pracy z obrazem.
    Na wystawie Palcem w oko zaprezentowane są prace wychodzące poza tradycyjne rozumienie fotografii i znajdujące się na styku różnych form. Praktyki fotografowania w dobie technologicznej dominacji wymykają się utartym ścieżkom, igrając z naszymi przyzwyczajeniami patrzenia. Prezentowani artyści rozszerzają granice rozumienia fotografii poruszając się na pograniczu wielu technik. Badają mechanizmy funkcjonowania obrazów we współczesnym społeczeństwie. Prace nie są prostą próbą materializowania cyfrowej rzeczywistości, a ich autorzy wykazują się dużym zrozumieniem oddziaływania jednej rzeczywistości na drugą. Młodzi artyści przyzwyczajeni do poruszania się w hybrydach technologicznych otwierają pole dla nowych znaczeń obrazu.
            Agnieszka Antkowiak


PALCEM W OKO - wernisaż wystawy

PALCEM W OKO - wernisaż wystawy

PALCEM W OKO - wernisaż wystawy

PALCEM W OKO - wernisaż wystawy

PALCEM W OKO - wernisaż wystawy

PALCEM W OKO - wernisaż wystawy

PALCEM W OKO - wernisaż wystawy

PALCEM W OKO - widok wystawy

PALCEM W OKO - widok wystawy

PALCEM W OKO - widok wystawy

PALCEM W OKO - widok wystawy

PALCEM W OKO - wernisaż wystawy

PALCEM W OKO - wernisaż wystawy

PALCEM W OKO - wernisaż wystawy

PALCEM W OKO - wernisaż wystawy

PALCEM W OKO - wernisaż wystawy

PALCEM W OKO - wernisaż wystawy

PALCEM W OKO - wernisaż wystawy

PALCEM W OKO - wernisaż wystawy

PALCEM W OKO - widok wystawy

PALCEM W OKO - widok wystawy

PALCEM W OKO - widok wystawy

PALCEM W OKO - widok wystawy

PALCEM W OKO - wernisaż wystawy

PALCEM W OKO - wernisaż wystawy

PALCEM W OKO - wernisaż wystawy

PALCEM W OKO - wernisaż wystawy

PALCEM W OKO - wernisaż wystawy

PALCEM W OKO - wernisaż wystawy

PALCEM W OKO - wernisaż wystawy

PALCEM W OKO - wernisaż wystawy

PALCEM W OKO - widok wystawy

PALCEM W OKO - widok wystawy

PALCEM W OKO - widok wystawy

wróć