MENU

Wystawy

ZOFIA BILIŃSKA - WYSTAWA JUBILEUSZOWA

Otwarcie: 10.03.2018, 17:00
Wystawa czynna do 8.04.2018

 

(…) Zofia Bilińska w jednym z wywiadów powiedziała, że sztuka powinna kojarzyć się z pięknem, pobudzać do pracy, dawać radość odbiorcy i nastawiać go optymistycznie, że służyć temu ma właśnie miękkość, ciepło, subtelność formy i szlachetność wykorzystywanego materiału. Zofia, formułując swój program artystyczny, jakże blisko była definicji piękna, ukazanej w „Promethidionie” przez Cypriana Kamila Norwida: „...Bo piękno po to jest, by zachwycało do pracy. Praca, by się zmartwychwstało...”. Ja uległem zauroczeniu rzeźbami Zośki już przy pierwszych odwiedzinach jej pracowni, gdy poprosiła mnie o wiersz do katalogu. Zwróciłem wtedy szczególną uwagę na dwie niewielkie prace przedstawiające matkę tulącą do piersi dziecko oraz tors kobiety trzymającej w dłoni jabłko. Tę drugą rzeźbę upatrzył sobie także Zdzisław Morawski, nazwał ją „Kassją” i poświęcił jej piękny wiersz. Dla mnie uosabiała pokuśnicę, więc opisałem ją w wierszu pt. „Pokusa”. W katalogu znalazło się moje „Macierzyństwo” i „Kassja” Zdzisława. Fotografie kilkunastu prac Zosi są ozdobą mojej poetyckiej książki „Spoza milczenia”. Piękno zastygłe w brązie zachwyciło do pracy poetów. Piękno formy, przydane zimnej bryle metalu, czasem także gliny, jakże często rozdartej na poły…
    Jak mało kto dzisiaj, potrafi Bilińska, którą Bóg obdarzył siódmym zmysłem tworzenia małych rzeczy foremnych, wchodzić w ciało i duszę materii, wtapiać w nią metaforę bytu człowieczego na tym nie najlepszym ze światów. A mimo to chce ten świat chronić. Woła o ratunek dla niego dłońmi zielonego liścia lub motyla do kolekcji przybitego gwoździem. Jaka cisza po takiej ekspresji. Jaka siła życia w rozdartym drzewie rodzącym jeszcze owoc? Jakież dramaty rozgrywają się na kuli, w kuli i sześcianie z brązu? (…)

Ireneusz Krzysztof Szmidt, Zofia Bilińska, czyli uzmysłowienie piękna

 

Zofia Bilińska - urodziła się 12 czerwca 1942 roku w Iwacewiczach na Polesiu. Absolwentka Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych oraz Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych w Poznaniu. Pracę dyplomową z rzeźby obroniła (1968) w pracowni prof. Magdaleny Więcek-Wnuk. W 1976 roku zamieszkała w Gorzowie Wlkp. Przez kilka lat była nauczycielką w szkołach podstawowych, a od 1985 roku całkowicie poświęciła się twórczości artystycznej.
    Zofia Bilińska jest autorką wielu rzeźb pomnikowych, kompozycji plenerowych, tablic pamiątkowych, medali, płaskorzeźb i małych form rzeźbiarskich. Dla Gorzowa Wlkp. wykonała m.in. bardzo udaną replikę XIX-wiecznej fontanny Pauckscha, rzeźby upamiętniające Jana Korcza, Bronisławę Wajs-Papuszę i Pawła Zacharka. Pełne rzeźby nagrobne zrealizowane przez artystkę znajdują się również na gorzowskim cmentarzu komunalnym. Bilińska jest autorką wielu tablic i płaskorzeźb portretowych poświęconych znanym postaciom związanym z historią Gorzowa. Wykonała monumentalną płaskorzeźbę na ścianie amfiteatru gorzowskiego, inspirowaną twórczością Andrzeja Gordona. Zrealizowała też kompozycje rzeźbiarskie oraz pomniki dla Sulęcina, Recza, Choszczna, Drawna, Glisna, Świebodzina i Santoczna.
    Zofia Bilińska pracuje w kamieniu, brązie, ceramice i drewnie. Swoją twórczość prezentowała na kilkudziesięciu wystawach indywidualnych i zbiorowych w Polsce i za granicą.
Wielokrotnie nagradzana za realizacje rzeźbiarskie, m.in. na Triennale Rzeźby Portretowej w Gdańsku, za rzeźbę towarzyszącą Festiwalowi Teatrów Polski Północnej w Toruniu, Biennale Sztuki Sakralnej w Gorzowie, Ekologium – Biennale Rzeźby w Szczecinie, Salonach Jesiennych, Salonie Zimowym w Zielonej Górze i Gorzowie. W latach 80. była stypendystką Ministerstwa Kultury i Sztuki.
    Otrzymała również inne wyróżnienia i nagrody: Zasłużony Działacz Kultury, Honorowe Odznaczenie Rady Miasta Gorzowa Wlkp., Nagrodę Kulturalną Prezydenta Miasta Gorzowa „Motyl” za całokształt działalności artystycznej, Odznakę Honorową Związku Sybiraków, medal „Za Zasługi dla Ochrony Miejsc Pamięci Narodowej”, Nagrodę Prezydenta Miasta Gorzowa za Działalność Kulturalną, Nagrodę Wojewody Gorzowskiego za Działalność Artystyczną, Nagrodę Kulturalną Marszałka Województwa Lubuskiego, Nagrodę Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego za działalność artystyczną, Odznakę Honorową „Za Zasługi dla Województwa Lubuskiego”, Medal Zasłużony Kulturze „Gloria Artis” Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Wernisażowi towarzyszyć będzie specjalnie przygotowany z okazji jubileuszu program artystyczny.

Kurator: Gustaw Nawrocki

 


wróć