MENU

Wystawy

Ryszard Woźniak - rozbij czaszkę

Galeria BWA

Miejski Ośrodek Sztuki w Gorzowie Wlkp.

zapraszają na wernisaż wystawy

 

Ryszard Woźniak

rozbij czaszkę

 

10 października (sobota) godz. 17.00

 

wystawa czynna do 08.11.2015

 

 

Ryszard Woźniak


Malarz, performer, autor tekstów, pedagog

 

1976-81 studiował malarstwo pod kierunkiem profesora Stefana Gierowskiego
w warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych, gdzie uzyskał dyplom z wyróżnieniem.
W czasie studiów działał w Kole Naukowym Wydziału Malarstwa.
1982-92  współtworzył (z Ryszardem Grzybem, Pawłem Kowalewskim, Jarosławem Modzelewskim, Włodzimierzem Pawlakiem i Markiem Sobczykiem) formację artystyczną GRUPPA,  był współwydawcą jej pisma "Oj dobrze już" i  fundatorem Stypendium imienia Potencjału Białego Sera. Uczestniczył w większości wystaw i wystąpień Gruppy.
W latach osiemdziesiątych współtworzył ruch kultury niezależnej.
1982-88 pracował na stanowisku wykładowcy w Pracowni Technologii i Technik Malarskich
w warszawskiej  ASP kierowanej przez adiunkta Ryszarda Wojciechowskiego.
1986 przebywał w Berlinie Zachodnim na stypendium europejskiego funduszu na rzecz NSZZ „Solidarność”.
1985-89 wykonał (z Markiem Sobczykiem) unikalną polichromię w cerkwi neounickiej 
w Kostomłotach koło Terespola nad Bugiem.
1993-94 z Jarosławem Modzelewskim i Markiem Sobczykiem współtworzył prywatną Szkołę Sztuki w Warszawie w której uczył rysunku i malarstwa.
1995-2000 współtworzył Stowarzyszenie KRAAA (Kolektywny Ruch Animacji Aktywności Artystycznej), które działało w oparciu o prywatną przestrzeń wystawienniczą oraz  Galerię Mieczykowa 7 tamże, animował Galerię PWW - Pracownia Wolnego Wyboru, w Zielonej Górze. Należał do grona fundatorów nagrody dla wyróżniających się studentów w ramach Funduszu na Rzecz Popychania Sztuki do Przodu im. Jerzego Ludwińskiego, działającego
w Zielonej Górze.
Od 1992 roku samodzielnie prowadzi dyplomującą pracownię malarstwa w Instytucie Sztuk Wizualnych na Wydziale Artystycznym Uniwersytetu Zielonogórskiego. Obecnie jest profesorem tej uczelni.
2003-2008 redagował stronę internetową www.artpilot.pl prezentującą sztukę wybranych studentów i absolwentów oraz promującą malarstwo i inne koncepcje obrazu.
Uprawia malarstwo sztalugowe, tworzy instalacje i działania z zastosowaniem obrazów.

Kilkakrotnie zwyciężał w konkursach na dzieło plastyczne:
1968 - I nagroda w szkolnym konkursie Klubu Piekiełko na plakat Mexico City 68
1981 - W ostatnim roku studiów otrzymał nagrodę Ministra Kultury i Sztuki za wybitne osiągnięcia w nauce na przestrzeni pięciu lat.
1987 – I nagroda II Krajowe Biennale Młodych pn. Droga i Prawda, Wrocław
1999 – I nagroda I Biennale Małych Form Fotograficznych, BWA Poznań

W roku 2008 otrzymał zespołową nagrodę Rektora UZ I stopnia za osiągnięcia naukowe.

W latach dziewięćdziesiątych kilkakrotnie otrzymał stypendium Ministra Kultury i Sztuki dla młodych twórców.

 

Ryszard Woźniak ogółem zorganizował 43 wystawy indywidualne, uczestniczył w 150 wystawach zbiorowych w tym w 25 za granicą.

 

 

Malarstwo jest moim podstawowym sposobem wypowiedzi. Używam go jako zbiór narzędzi umożliwiających mi wgląd w rzeczywistość, nie jestem natomiast zainteresowany malarstwem badającym jej wygląd. Obraz to dla mnie punkt energetyczny. Jakość obrazu zależy więc od ilości zawartej w nim energii i od jej mocy działania na widza. Istnienie jest spontaniczne więc najważniejszy wydaje się obieg sił i wartości, ruch i zmiana. Dlatego uważam, że jednolity styl jest dziś hamulcem sztuki a ideał gwałtem. Świadomie podjąłem próbę zastosowania tych założeń do własnej pracy i dostrzegłem nieograniczony obszar poszukiwań. W ofierze natomiast złożyłem typowe dla tradycyjnego podejścia do malowania wartości takie jak: rozpoznawalność maniery, konsekwencję stylistyczną i formalną. To dzięki tym założeniom mogłem realizować prace czerpiące wprost z mojej własnej egzystencji i z prawdy mojego czasu. Ten mój wysiłek aby poprzez sztukę nawiązać kontakt z czasem i innymi ludźmi Andrzej Szewczyk określił jako „wbijanie się w istnienie”. Moim celem zawsze było poprzez odwoływanie się do konkretów poruszanie spraw uniwersalnych. Formalne aspekty dzieła starałem się traktować jako jego element niezbędny ale zawsze współpracujący z jego tematem i treścią. Efekty zaskoczenia, zdziwienia u odbiorców moich prac były zawsze tak samo ważne jak charakterystyka kształtu i koloru. Wybór malarstwa z jego pozornie wyeksploatowanymi środkami wyrazu był w moim przypadku świadomym zamiarem użycia malarstwa i był w pewnym stopniu podyktowany prowokacyjnością takiego wyboru w tamtym czasie w Polsce (1981). Był też z pewnością wyrazem krytycznego stosunku do malarstwa zastanego, przede wszystkim akademickiego. Jako student byłem świadkiem przesilenia w obszarze wizji sztuki konceptualnej i słabnięcia jej. Widziałem jak zagospodarowuje się awangardę więc sztucznie kreowany konflikt między artystą tradycyjnym i nowoczesnym przestał mnie interesować. Świadomość tę zawdzięczam bacznie obserwowanym artystom związanym z etosem awangardowym. Do tego grona należą: Jerzy Bereś, Włodzimierz Borowski, Wojciech Bruszewski, Stefan Gierowski, Tadeusz Kantor, Edward Krasiński, KwiekKulik, Natalia LL, Roman Opałka, Andrzej Partum, Józef Robakowski, Henryk Stażewski, Jan Świdziński, Zbigniew Warpechowski. Swoją sztuką dziękuję im za to (…).

 

Ryszard Woźniak fragment Autoreferatu


 


Autoportret z poprzeczką,1985, olej na płótnie, 100 x 90,5 cm

Rozbij czaszkę, 1985, tempera na papierze, 240 x 190 cm

zdjecie z wystawy ,,Rozbij czaszkę" Ryszarda Woźniaka

zdjecie z wystawy ,,Rozbij czaszkę" Ryszarda Woźniaka

zdjecie z wystawy ,,Rozbij czaszkę" Ryszarda Woźniaka

zdjecie z wystawy ,,Rozbij czaszkę" Ryszarda Woźniaka

zdjecie z wystawy ,,Rozbij czaszkę" Ryszarda Woźniaka

zdjecie z wystawy ,,Rozbij czaszkę" Ryszarda Woźniaka

zdjecie z wystawy ,,Rozbij czaszkę" Ryszarda Woźniaka

zdjecie z wystawy ,,Rozbij czaszkę" Ryszarda Woźniaka

zdjecie z wystawy ,,Rozbij czaszkę" Ryszarda Woźniaka

plakat do wystawy ,,Rozbij czaszkę" Ryszarda Woźniaka

Figura i tło (cykl Plądrografia), 2008, olej na pótnie, 165 x 215 cm

Żółty most na żółtej rzece, 1982, olej na płótnie

zdjecie z wystawy ,,Rozbij czaszkę" Ryszarda Woźniaka

zdjecie z wystawy ,,Rozbij czaszkę" Ryszarda Woźniaka

zdjecie z wystawy ,,Rozbij czaszkę" Ryszarda Woźniaka

zdjecie z wystawy ,,Rozbij czaszkę" Ryszarda Woźniaka

zdjecie z wystawy ,,Rozbij czaszkę" Ryszarda Woźniaka

zdjecie z wystawy ,,Rozbij czaszkę" Ryszarda Woźniaka

zdjecie z wystawy ,,Rozbij czaszkę" Ryszarda Woźniaka

zdjecie z wystawy ,,Rozbij czaszkę" Ryszarda Woźniaka

zdjecie z wystawy ,,Rozbij czaszkę" Ryszarda Woźniaka

Pielęgniarz, 2006, olej na płótnie, 195 x 130 cm

zdjecie z wystawy ,,Rozbij czaszkę" Ryszarda Woźniaka

zdjecie z wystawy ,,Rozbij czaszkę" Ryszarda Woźniaka

zdjecie z wystawy ,,Rozbij czaszkę" Ryszarda Woźniaka

zdjecie z wystawy ,,Rozbij czaszkę" Ryszarda Woźniaka

zdjecie z wystawy ,,Rozbij czaszkę" Ryszarda Woźniaka

zdjecie z wystawy ,,Rozbij czaszkę" Ryszarda Woźniaka

zdjecie z wystawy ,,Rozbij czaszkę" Ryszarda Woźniaka

zdjecie z wystawy ,,Rozbij czaszkę" Ryszarda Woźniaka

zdjecie z wystawy ,,Rozbij czaszkę" Ryszarda Woźniaka

zdjecie z wystawy ,,Rozbij czaszkę" Ryszarda Woźniaka

wróć