MENU

  • Rusicka Lecnim - plakat wystawy

  • Dawid Szafrański - plakat wystawy

Wystawy

Genius Fluminis II

Galeria BWA

Miejski Ośrodek Sztuki w Gorzowie Wlkp.

 

Genius Fluminis II

Bulwar Wschodni, obok Willi Herzoga

 

27 czerwca (sobota) godz. 17.45

 

Genius Fluminis
Pomysł potraktowania rzeki, jako docelowej przestrzeni ekspozycji prac, wpisuje się w ciąg działań przywracających rzekę miastu, zgodnie z założeniami strategii „Gorzów – Przystań”. W 2014 Miejski Ośrodek Sztuki zaproponował realizację 2 obiektów pływających Andrzejowi Moskalukowi z Gorzowa, który był pomysłodawcą projektu oraz Adamowi Garnkowi z Poznania. Inauguracja projektu odbyła się 19 lipca 2014. Rzeźby zostały zakotwiczone przy Bulwarze Wschodnim wzbudzając duże zainteresowanie gorzowian oraz gości odwiedzających nasze miasto. W kolejnych latach nadal będą eksponowane w wyznaczonym przez miasto miejscu, w okresie od maja do października.

 

W 2015 Miejski Ośrodek Sztuki kontynuuje projekt w nieco zmienionej formule. Zaprosiliśmy troje artystów rzeźbiarzy Ewę Kozubal, Ewę Bone i Sylwestra Ambroziaka, którzy zrealizowali swoje koncepcje już nie na Warcie, ale w miejscu na bulwarze, które pierwotnie przeznaczone było na działania artystyczne, w pobliżu dawnej siedziby LOK – u (Willa Herzoga). Powstały rzeźbiarskie obiekty wzbogacające przestrzeń bulwaru, zacierające jednocześnie granice między galerią a przestrzenią miejską. Ewa Bone i Ewa Kozubal podkreśliły rekreacyjny krajobraz bulwaru realizując hiperrealistyczną rzeźbę przedstawiającą plażowicza czytającego gazetę. Sylwester Ambroziak stworzył refleksyjny „patrzący na drugi brzeg” dwupostaciowy obiekt, w charakterystycznej dla siebie stylistyce. Rzeźby wykonane zostały z żywicy poliestrowej. Projekt Genius Fluminis zamierzamy realizować w kolejnych latach, zapraszając do udziału znanych artystów z Polski i zza granicy.

Gustaw Nawrocki kurator Galerii BWA MOS

 

 

 

Ewa Bone (ur. 1977) Absolwentka ASP Poznań (2003, dyplom z wyróżnieniem w pracowni Wojciecha Kujawskiego). Współpracowała w charakterze asystentki z Mirosławem Bałką.
Ewa Kozubal (ur. 1978) Absolwentka ASP Poznań (2004, dyplom z wyróżnieniem w pracowni prof. Jana Berdyszaka oraz wyróżnienie za najlepszy dyplom w konkursie im M. Dokowicz).

Obie Ewy są członkami stowarzyszenia Misietupodoba, współautorkami Festiwali Sztuk Audiowizualnych w Tucznie, reżyserkami warsztatów twórczych i wydarzeń kulturalnych w strefie miejskiej. Od kilku lat współpracują z KontenerArt w Poznaniu oraz alternatywnymi teatrami przy realizacji scenografii i happeningów. Organizują indywidualne akcje jak również włączają się w marsze, protesty czy niedzielne pikniki. Wyrażają się poprzez rzeźbę, instalację, happening.

Od 17 lat wspólnie tropią śmiertelną powagę w przestrzeni miejskiej, by wbić w nadęcie szpilkę i wpuścić odrobinę absurdalnego humoru. Na Festiwalu Tolerancji w Warszawie pojawiają się z gigantycznym monstrum w złote grochy, które z racji swojej masywnej postury tamuje drzwi wejściowe wszystkim mniejszościom przybyłym na imprezę. Przebudowę ryneczku warzywnego wykorzystują do rozkręcenia własnej piekarni, gdzie sprzedają świeże baby z piasku. W niedzielę pod kościół sprowadzają czekoladowe UFO, które błyskawicznie zostaje pochłonięte przez wiernych wychodzących z sumy. Na Salon Jesienny "przyjeżdżają” na wyrzeźbionym kowbojskim koniu, którego ,,parkują” przed drzwiami galerii. W tym sezonie na gorzowski bulwar ekspediują asystenta wypoczynku i rekreacji, by latem i zimą przypominał wszystkim o przyjemności płynącej z wygrzewania się na słoneczku.

 

Sylwester Ambroziak
ul. Rubinowa 5
04-662 Warszawa
www.sylwester-ambroziak.com
sylwester_ambroziak@poczta.onet.pl
tel. 604119937

Urodzony w 1964 w Łowiczu. Zajmuje się rzeźbą, rysunkiem oraz instalacją i ekspery-mentalnym filmem animowanym. W latach 1983-1989 studiował w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie na Wydziale Rzeźby w pracowni prof.; Jerzego Jarnuszkiewicza, Stanisława Kulona i Grzegorza Kowalskiego oraz rysunku w pracowni prof. Mariana Czapli. W roku 1989 obronił pracę dyplomową pod kierunkiem prof. Grzegorza Kowalskiego, której główną częścią była grupa figuralna ”Kuszenie św. Antoniego”. 1993-1994 - stypendysta Fundacji Kultury. 2004-2005 stypendium Kulczyk Foundation. Trzykrotnie /1994, 1999, 2008/ nominowany do nagrody „Paszporty Polityki”. Jest autorem ponad osiemdziesięciu wystaw indywidualnych oraz brał udział w ponad stu dwudziestu wystawach zbiorowych w Polsce i za granicą.
Debiutował jeszcze jako student, kilkakrotnie przed dyplomem prezentując w Dziekance i na ASP akcje i rzeźby. Prace te wpisywały się w nurt nowoekspresyjny w sztuce młodych. Również w późniejszej twórczości artysta reprezentuje styl oparty na ekspresjonistycznych środkach wyrazu: uproszczeniu i zbrutalizowaniu bądź zdeformowaniu kształtów, przerysowaniu szczegółów proporcji, w rzeźbie w drewnie – wprowadzeniu ostrej polichromii. Na wyraz jego rzeźb wpłynęła też sztuka ludowa i prymitywna, w tym charakterystyczne cechy formalne figur i masek afrykańskich. Artysta chętnie podejmuje motywy i tematy antyczne, podając je w zgoła nieklasycznej formie. Drugim ulubionym jego wątkiem są tematy biblijne i chrześcijańskie, często poddawane – poczynając od drastycznego dyplomu – interpretacji i uaktualnieniom dalekim od kanonu i doktryny.
Od 2005 artysta zaczyna posługiwać się nowym materiałem takim jak silikon - powstaje cykl „Niewiniątka” 2006/7, żywicą epoksydową - cykl „Laleczki” 2008/9, „Opuszczone” 2010, „Szklane paciorki” 2011/12 oraz wprowadzać animację i nagrania dźwiękowe jako integralne części projektów - filmy animowane: „Pokój” 2010, „Baranek” 2011, „Łąka” 2012, „Mesjasz” 2014.
Prace artysty znajdują się w zbiorach muzealnych  oraz kolekcjach prywatnych w kraju oraz za granicą: m.in. Muzeum Sztuki Współczesnej, Radom; Muzeum Okręgowe, Toruń; Muzeum Rzeźby Współczesnej CRP, Orońsko; Muzeum Akademii Sztuk Pięknych, Warszawa; Muzeum Okręgowe, Bielsko-Biała; Centrum Sztuki Współczesnej Galeria El; Międzynarodowa Kolekcja Sztuki Współczesnej „Notoro”, „Stary Browar”, Poznań; Kolekcja „Zachęty”, Poznań; Galeria Miejska „Arsenał”, Poznań; Kunsthalle Exnergasse, Wiedeń; Hotel Intercontinental, Wiedeń; Galeria Promocyjna – Fundacja EXIT, Warszawa; Fundacja Kultury, Warszawa; Kolekcja Art.&Business, Warszawa; Kunstbahnhof Herrnhut, Niemcy; Elbach/Eubabrun Plauen, Niemcy oraz w prywatnych kolekcjach w Polsce, Austrii, Francji, Niemczech, Belgii, Szwajcarii, Wielkiej Brytanii, Kanadzie, Luksemburgu i Szwecji.
 


wróć