MENU

  • Rusicka Lecnim - plakat wystawy

  • Dawid Szafrański - plakat wystawy

Wystawy

Piotr Błażejewski / W drodze - razem ze mną

Galeria BWA

Miejski Ośrodek Sztuki w Gorzowie Wlkp.

Ośrodek Kultury i Sztuki we Wrocławiu
Dolnośląski Festiwal Artystyczny

 

Piotr Błażejewski / W drodze - razem ze mną

 

13.12.2014 (sobota), godz. 17:00

 

Wystawa czynna do 18.01.2015 r.

 

Wystawa związana jest z jubileuszem 40-lecia pracy twórczej i akademickiej prof. Piotra Błażejewskiego.

 

Piotr Błażejewski - artysta malarz, pedagog, związany z wrocławskim środowiskiem artystycznym i akademickim od 40 lat. Tutaj uczył się w Liceum Plastycznym w latach 60-tych oraz studiował w PWSSP (obecnie ASP) w latach 70-tych. Dyplom z malarstwa obronił w 1975 r. w pracowni doc. Alfonsa Mazurkiewicza oraz z malarstwa w architekturze i urbanistyce w pracowni doc. Mieczysława Zdanowicza. Pracę pedagogiczną na macierzystej uczelni rozpoczął tuż po dyplomie. Obecnie jest profesorem zwyczajnym ASP we Wrocławiu, gdzie prowadzi pracownię dyplomującą z malarstwa. Był promotorem ok. 100 dyplomów magisterskich z malarstwa. Jednocześnie od 2000 r. pracuje w Instytucie Architektury Krajobrazu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.

 

Błażejewski to jeden z najważniejszych malarzy wrocławskiego strukturalizmu. Jest istotnym artystą polskiej abstrakcji geometrycznej. Pracuje cyklami. Jeszcze na studiach rozpoczął prace nad cyklem Architektura Koloru, następnie powstały: Interferencje, Refleksy/-je, Kolekcje, Nieprawdopodobne Figury Geometryczne, Znaki Krzyża, Epitafia oraz ostatnio Obiekty Malarskie. W jego dorobku są jeszcze pomniejsze cykle malarskie. Artysta był uczestnikiem ok. 250 wystaw w kraju i za granicą (w tym ok. 50 wystaw indywidualnych, 160 wystaw zbiorowych i 40 wystaw zagranicznych). Kilkakrotnie zdobywał nagrody na prestiżowych konkursach malarstwa.

 

Uwielbia spotkania i wymianę doświadczeń z innymi artystami oraz młodzieżą, przede wszystkim na letnich plenerach w Polsce i za granicą. Uczestniczył w ok. 50 takich spotkaniach, z których wiele sam zorganizował, szczególnie swoim studentom. Należy jeszcze wspomnieć o pasji kolekcjonerskiej Profesora. Często skupuje prace malarskie, graficzne i ceramiczne swoich kolegów na licznych aukcjach charytatywnych, m.in. organizowanych corocznie przez Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu.

 

Artysta w ten sposób wypowiada się na temat własnej twórczości: W moim malarstwie, szerzej w mojej sztuce, poszukuję porządku oraz harmonii. Często myślę o nieskończoności i ciągłości, o tym, co jest za nami, a co dopiero doświadczamy. Staram się, żeby moje obrazy były proste, syntetyczne i aby właśnie to decydowało o ich sile. W związku z tym, upraszczam, odrzucam, eliminuję, oczyszczam.... Płaszczyzny koloru, światła i formy pragnę doprowadzić do perfekcji. Buduję swoje malarstwo z najprostszych elementów - płaszczyzn, linii. Często różnicuję fakturę stosując swego rodzaju frottage. Pracuje cyklami. Jeszcze na studiach rozpoczął prace nad cyklem Architektura Koloru, następnie powstały: Interferencje, Refleksy/-je, Kolekcje, Nieprawdopodobne Figury Geometryczne, Znaki Krzyża, Epitafia oraz ostatnio Obiekty Malarskie. W jego dorobku są jeszcze pomniejsze cykle malarskie. Artysta był uczestnikiem ok. 250 wystaw w kraju i za granicą (w tym ok. 50 wystaw indywidualnych, 160 wystaw zbiorowych i 40 wystaw zagranicznych). Kilkakrotnie zdobywał nagrody na prestiżowych konkursach malarstwa.

 

Jubileusz 40-lecia jego pracy twórczej i akademickiej będzie godnie uczczony wydaną przez Ośrodek Kultury i Sztuki oraz Akademię Sztuk Pięknych we Wrocławiu obszerną monografią zatytułowaną W drodze  razem ze mną. Jest to pieczołowicie opracowana i ciekawie zredagowana, autorska opowieść-album poświęcona sztuce jubilata oraz zaproszonym przez niego malarzom, współpracownikom i przyjaciołom artysty; są nimi: A. Mazurkiewicz, K. Maliszewska, W. Gołkowska, K. Jarodzki, A. Dobrzaniecki, P. Lewandowski- Palle, S. Korytka, P. Kielan, J. Jaroszewski, A. Brudzińska. Wszyscy oni reprezentują dokonania wrocławskiego środowiska artystycznego na przestrzeni kilku dziesięcioleci. Monografia jest opatrzona obszernymi i wnikliwymi analizami krytycznymi autorstwa A. Kostołowskiego, P. Lewandowskiego-Palle, A. Jarosza, B. Kowalskiej, L. Dmochowskiej. Publikacja będzie w następnych dwóch latach towarzyszyła  wystawom organizowanym w wielu prestiżowych galeriach sztuki w Polsce.

 

Obraz w nagłówku: Piotr Błażejewski, Obiekt malarski I 2013_detal

 

 


Epitafium II _ 2012_100X146cm_akryl_olej

Epitafium V 2012_120X130_olej_akryl

Obiekt malarski III 2013 70X230 olej akryl

zdjęcie z wystawy ,,W drodze - razem ze mną" Piotra Błażejewskiego

zdjęcie z wystawy ,,W drodze - razem ze mną" Piotra Błażejewskiego

zdjęcie z wystawy ,,W drodze - razem ze mną" Piotra Błażejewskiego

zdjęcie z wystawy ,,W drodze - razem ze mną" Piotra Błażejewskiego

zdjęcie z wystawy ,,W drodze - razem ze mną" Piotra Błażejewskiego

zdjęcie z wystawy ,,W drodze - razem ze mną" Piotra Błażejewskiego

Epitafium III _ 2012_100X146cm_akryl_olej (1)

Epitafium VI 2012 100X82 olej akryl

Obiekt przestrzenny I 2014 140X280 drewno na płycie

zdjęcie z wystawy ,,W drodze - razem ze mną" Piotra Błażejewskiego

zdjęcie z wystawy ,,W drodze - razem ze mną" Piotra Błażejewskiego

zdjęcie z wystawy ,,W drodze - razem ze mną" Piotra Błażejewskiego

zdjęcie z wystawy ,,W drodze - razem ze mną" Piotra Błażejewskiego

zdjęcie z wystawy ,,W drodze - razem ze mną" Piotra Błażejewskiego

zdjęcie z wystawy ,,W drodze - razem ze mną" Piotra Błażejewskiego

Epitafium III 2013_100X100_akryl_olej

Obiekt malarski I 2013 detal

Znak krzyża I 2012_90X180_akryl_olej

zdjęcie z wystawy ,,W drodze - razem ze mną" Piotra Błażejewskiego

zdjęcie z wystawy ,,W drodze - razem ze mną" Piotra Błażejewskiego

zdjęcie z wystawy ,,W drodze - razem ze mną" Piotra Błażejewskiego

zdjęcie z wystawy ,,W drodze - razem ze mną" Piotra Błażejewskiego

zdjęcie z wystawy ,,W drodze - razem ze mną" Piotra Błażejewskiego

wróć