MENU

Wystawy

Paweł Susid / Malarstwo

Galeria BWA

Miejski Ośrodek Sztuki w Gorzowie Wlkp.

Paweł Susid

Malarstwo

 

01.03.2014 (sobota), godz. 17:00

 

Wystawa czynna od 02.03.2014 do 06.04.2014 r.

 

 

Paweł Susid

Urodził się w 1952 roku. W 1973 podjął studia na warszawskiej ASP, na Wydziale Malarstwa. Dyplom uzyskał w pracowni Tadeusza Dominika w 1978 roku. Początki jego twórczości należy wiązać z nurtem Nowej Ekspresji, czego świadectwem jest zbiorowa wystawa Ekspresja lat 80-tych (BWA, Sopot), w której brał udział. Artysta tworzył wówczas w oparciu o elementy ludowej dekoracji tj. motywy roślin i ptaków. Od samego początku jego obrazom towarzyszył autokomentarz w formie charakterystycznych napisów powstających przy użyciu szablonów. Stanie się on swego rodzaju znakiem rozpoznawczym dla prac tego malarza. Od lat 80. tworzy pastiszowe historie, w których za pomocą ironii i żartobliwych dopowiedzeń przekazuje wiedzę o kondycji współczesnej kultury, świata, nas samych wreszcie. W latach 90. Susid maluje obrazy nawiązujące do konstruktywizmu i geometrii. Przy zastosowaniu prostych form uzyskuje efekt zaskoczenia i refleksji, a niekiedy nowego spojrzenia na znaki obrazujące nasze życie religijne, polityczno-społeczne czy intymne. Takimi dziełami są niewątpliwie: konstatacja na temat trzech wielkich religii (Niektóre dawne formy do ciastek, 1990), eschatologiczny (Złe życia kończą się śmiercią, 1996), a także prace o kontekście społecznym (Mówi się, że prezydent żyje z M. Monroe, 1990; My tam w Polsce cierpimy od słabej telewizji, 1995). Znaczną część dorobku artysta poświęcił refleksji dotyczącej XX-wiecznej sztuce. Odwołuje się tu do kwestii symbolu i znaku, a jednocześnie sprzeciwia się ustalonemu odczytywaniu awangardowej tradycji. Spuścizna po artystycznych mistrzach potraktowana jest w pracach Susida, podobnie jak inna tematyka, z lekką ironią i poczuciem humoru. Przykładem mogą być obrazy: Prawie wszystko jest abstrakcją geometryczną, 1987; Rzeczy już w sztuce wykonane do 1990 w %, 1990; Stażewski i Strzemiński mylą mi się, 1988. W najnowszych pracach artysta pozostaje wierny autorskim komentarzom w formie szablonowych napisów. Kontynuując swoją twórczość za pomocą uproszczonych form analizuje rolę znaku jako komunikatu, prowadzi poszukiwania wizerunku dzisiejszej kultury, polityki i stosunków społecznych, wreszcie daje też wyraz refleksji nad kondycją człowieka w ponowoczesnym świecie.

 

 

Wybrane wystawy indywidualne:

 

2013 – “Notes mal.” DAP, Warszawa

2011 – “Na kolorowo o różnych sprawach” Salon Akademii, Warszawa
2010 – “Przewidywanie przez powtarzanie” Galeria Art New Media, Warszawa
2009 – “Międzynarodowe ruchy kobiet” Galeria Potocka /Office/, Kraków
         – “Obrazy”Galeria BWA, Sanok
         – “Bez tytułu” Dobra Witryna, Warszawa
         – “Ktoś im musi/ał/ powiedzieć prawdę” Galeria Biała /sztuka w przestrzeni miejskiej/
2008 – “Pytam”, Galeria EGO, Poznań
2007 – “Malarstwo” Galeria Raster, Warszawa (z Przemysławem Mateckim)
         – “ARTEE” Galeria BWA, Kielce (z Tomaszem Ciecierskim)
2006 – “Obrazy w szkole i w domu” Galeria Zachęta, Warszawa

         – “Sasidis Motecki” Galeria Pies, Poznań (Przemysławem Mateckim)
2003 – “Paweł Susid - Malarstwo” Galeria Biała Lublin, 19.09-10.10, “UWAGA MALARSTWO”
         – “Przegląd malarstwa”, Galeria “Otwarta Pracownia” Kraków
         – “Malarstwo” Galeria EGO, Poznań
2001 – “Wystawa malarstwa o sobie oraz o świecie” Studio Bayer, Warszawa
1999 – “Powieszenie obrazów po dwa /próba/” Zachęta
         – “Złe życia /s/ kończą się śmiercią” Galeria Zewnętrzna AMS
1998 – “Malarstwo” Galeria Promocyjna, Warszawa
1997 – “Wystawa obrazów” Galeria AR, Warszawa
         – “Ölbilder und Zeichnungen”, “Sensenhammer Galerie” Leverkusen, Niemcy (z W. Umiastowskim)
1995 – “Aufhangehaken-Haczyki” Ruogu Tang Galerie-Berlin, Niemcy
1994 – “Kilka rzeczy-obrazy” Galeria AR, Warszawa
1990 – “Malarstwo” Galeria Test, Warszawa
1989 – “Malarstwo” Galeria Młodych, Warszawa
         – “Malarstwo” Galleri Garmer, Goeteborg, Szwecja, 2-19.11. (z W. Umiastowskim)
1988 – “Malarstwo” Galeria Dziekanka, Warszawa
1987 – ”Malarstwo” Galeria Promocyjna, Warszawa
1986 – “Malarstwo” Galleri Garmer, Goeteborg, Szwecja
1985 – “Malarstwo” Galeria Młodych, Warszawa
 

Prace w zbiorach:

Muzeum Sztuki w Łodzi

Narodowej Galerii Sztuki „Zachęta”

CSW Zamek Ujazdowski w Warszawie

MOCAK w Krakowie

Kolekcjach „Znaki czasu” w Szczecinie, Olsztynie, Białymstoku, Bielsku Białej i innych kolekcjach

 


Paweł Susid / Malarstwo

Paweł Susid / Malarstwo

modelima

Paweł Susid / Malarstwo

Paweł Susid / Malarstwo

dzisiejsza gazeta

Paweł Susid / Malarstwo

Paweł Susid / Malarstwo

mytamwpolsce

Paweł Susid / Malarstwo

Paweł Susid / Malarstwo

malowanie

Paweł Susid / Malarstwo

Paweł Susid / Malarstwo

telewizor

Paweł Susid / Malarstwo

Paweł Susid / Malarstwo

mecz jest za długi

Paweł Susid / Malarstwo

Paweł Susid / Malarstwo

stażewski

wróć