MENU

Wystawy

Artur Malewski, Bartek Otocki / homemade.tv

Bezpośrednim impulsem do powstania projektu było uruchomienie i spektakularny sukces internetowych portali przeznaczonych do pokazów seksu na żywo i cyberprostytucji. Umożliwiają one zarabianie pieniędzy osobom obnażającym się, masturbującym i uprawiającym seks. Są to znakomicie pomyślane mikroświaty, z własną walutą (żetony), regulaminem (wykonywanie „celów” czyli zachowań zadeklarowanych i płatnych z góry) czy specyficznym, hermetycznym językiem. Co ciekawe powiązania pomiędzy klientami (widzami) a aktorami tego widowiska nierzadko przypominają mechanizmy znane z portali społecznościowych. Prezentowany projekt nie jest formą moralnej oceny tego zjawiska, a jedynie próbą zwrócenia uwagi na kilka istotnych problemów i zagrożeń. Wprowadzenie ogólnodostępnej technologii transmisji video, a także istnienie gotowej multimedialnej i finansowej (przelewy online) infrastruktury umożliwia niezwykle łatwe przekraczanie kolejnych barier i niczym nieskrępowane handlowanie własnym wizerunkiem. Wystarczy do tego dowolne pomieszczenie i wyposażony w kamerę laptop z z dostępem do internetu. To, co z początku może wydawać się niewinną zabawą staje się wobec pokusy łatwego zarabiania pieniędzy zwykłą codziennością. Struktura publiczności odzwierciedla typową dla internetu sytuację nadmiernej podaży mężczyzn i – w konsekwencji – wyjątkowego popytu na usługi kobiet. Można zaryzykować twierdzenie, że 95% osób prostytuujących się to kobiety a 99% płacących to mężczyźni. Oczywiście wyżej płatne są pokazy gdzie widać twarz danej osoby. Portale te mają nawet kilka milionów unikalnych użytkowników, co najlepiej pokazuje jak łatwo stracić pozorną anonimowość. Jak w każdej formie prostytucji także i tutaj użytkownicy narażeni są na różne formy werbalnej i niewerbalnej (nękanie) przemocy. Dodatkowo obnażająca się osoba nie ma żadnej kontroli na ewentualnym zapisem transmisji przez indywidualnego odbiorcę, co przypomina akces do branży porno, w której jak wiadomo „jest się do końca życia”. Osobną grupę stanowią nieatrakcyjni fizycznie użytkownicy, dla których obnażanie się (lub innego rodzaju transmisje bez elmentów o charakterze seksualnym) jest próbą kontaktu z innymi ludźmi, szukaniem pocieszenia czy akceptacji. Czasami są to osoby niepełnosprawne fizycznie, intelektualnie lub w inny sposób doświadczone przez los – starość, samotność czy ubóstwo.

Wystawie, mającej formę instalacji wzbogaconej o projekcje video towarzyszy katalog będący jej integralną częścią.

Projekt skierowany jest do osób dorosłych.

 

Artur Malewski

Studia na Wydziale Sztuk Wizualnych ASP w Łodzi. Asystent w I Pracowni Rysunku na Wydziale Malarstwa i Nowych Mediów Akademii Sztuki w Szczecinie. Współpracuje z Galerią Piekary w Poznaniu. Tworzy rzeźby, instalacje i filmy wideo, a także realizuje akcje artystyczne. Jego sztuka, przesycona absurdem i czarnym humorem, bywa inspirowana codziennością i kulturą popularną, szczególnie motywami kojarzonymi z estetyką filmów grozy, ale także pochodzącymi z wyobraźni kulturowej właściwej wszelkim wspólnotom ludzkim. W swoich pracach systematycznie podejmuje też temat antropologiczno-kulturowej relacji człowiek - zwierzę. Artysta w swojej twórczości tropi i bada problem niejasnej relacji i związków człowieka z naturą, podejmując próbę uwidocznienia i upublicznienia ambiwalentnej ludzko-zwierzęcej więzi, pełnej napięć i sprzeczności.

Uczestnik kilkudziesięciu wystaw indywidualnych i zbiorowych w kraju i za granicą, finalista V edycji Spojrzeń Nagrody Fundacji Deutsche Bank. Nominowany do Paszportu Polityki w dziedzinie Sztuki Wizualne za rok 2011.

Prace w kolekcji m. in. Muzeum Sztuki w Łodzi, szczecińskiej Zachęty Sztuki Współczesnej.

 

 

Bartek Otocki

Urodzony w 1978 roku w Łodzi. Dyplom z malarstwa w 2003 roku w prac. prof. Ryszarda Hungera w ASP w Łodzi na wydziale Grafiki i Malarstwa, doktorat z malarstwa w 2011 roku na Wydziale Malarstwa Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu. W latach 2003–2012 asystent (od 2011 – adiunkt) w Pracowni Malarstwa i Rysunku prof. Jarosława Chrabąszcza w ASP w Łodzi na Wydziale Tkaniny i Ubioru. Obecnie adiunkt na Wydziale Malarstwa i Nowych Mediów Akademii Sztuki w Szczecinie, gdzie prowadzi Pracownię Rysunku oraz jest asystentem prof. Piotra C. Kowalskiego w Pracowni Malarstwa.

Formy wypowiedzi: malarstwo, fotografia.

Uczestnik kilkudziesięciu wystaw indywidualnych i zbiorowych w kraju i za granicą, laureat nagród m. in. na Biennale Malarstwa „Bielska Jesień” i Festiwalu Sztuki Młodych „Przeciąg” w Szczecinie.


wróć