MENU

  • Łukasz Dziedzic - plakat wystawy

  • Daria Pietryka - plakat wystawy

Wystawy

Nocny Szlak Kulturalny 22.06.2013. Andrzej Moskaluk. Mobilna instalacja.

Nocny Szlak Kulturalny 22.06.2013. Andrzej Moskaluk. Mobilna instalacja. Ul. Hawelańska

Panopticon, albo kuszenie św. Antoniego (albo na odwrót)

Próba dialogu z rzeczywistością.

 

Mówi autor:

„Podoba mi się dwuznaczność słowa Panoptikon (Panopticon; gr. pan = wszystko; optikos = widzieć) - nazwa więzienia, wymyślonego i zaprojektowanego przez angielskiego filozofa utylitarystę, Jeremy'ego Benthama. Niezwykłość Panoptikonu miała polegać na tym, że jego konstrukcja umożliwiałaby więziennym strażnikom obserwowanie więźniów tak, by nie wiedzieli, czy i kiedy są obserwowani.

Panoptikon został opisany przez Benthama w pracy Panoptikon albo Dom Nadzoru, opisujący ideę nowych zasad budowy wszelkich zakładów, w których wszelkiego rodzaju osoby powinny znajdować się pod nadzorem, w szczególności więzień, ale też aresztów, fabryk, warsztatów, przytułków, lazaretów, manufaktur, szpitali, domów wariatów i szkół (...) (1787).

1. zbiór osobliwości lub wystawa rzeczy osobliwych;
2. muzeum, w którym eksponatami są woskowe figury przedstawiające zazwyczaj jakieś sławne osoby

Czemu kuszenie św. Antoniego? To chyba oczywiste. Istotą kuszenia jest chęć zawrócenia kuszonego z obranej drogi, nakłonienie go do zmiany decyzji.  Z tego, między innymi, wynika forma mobilnej instalacji, czyli idea ,,wystawy obwoźnej” nawiązującej wprost do idei handlu obwoźnego a jednocześnie festynu czy odpustu, niosąca z sobą element ludyczny…”

 

Miejski Ośrodek Sztuki, Instytut Przestrzeni Artystycznej


wróć