MENU

Wystawy

Nocny Szlak Kulturalny 22.06.2013. Andrzej Moskaluk. Mobilna instalacja.

Nocny Szlak Kulturalny 22.06.2013. Andrzej Moskaluk. Mobilna instalacja. Ul. Hawelańska

Panopticon, albo kuszenie św. Antoniego (albo na odwrót)

Próba dialogu z rzeczywistością.

 

Mówi autor:

„Podoba mi się dwuznaczność słowa Panoptikon (Panopticon; gr. pan = wszystko; optikos = widzieć) - nazwa więzienia, wymyślonego i zaprojektowanego przez angielskiego filozofa utylitarystę, Jeremy'ego Benthama. Niezwykłość Panoptikonu miała polegać na tym, że jego konstrukcja umożliwiałaby więziennym strażnikom obserwowanie więźniów tak, by nie wiedzieli, czy i kiedy są obserwowani.

Panoptikon został opisany przez Benthama w pracy Panoptikon albo Dom Nadzoru, opisujący ideę nowych zasad budowy wszelkich zakładów, w których wszelkiego rodzaju osoby powinny znajdować się pod nadzorem, w szczególności więzień, ale też aresztów, fabryk, warsztatów, przytułków, lazaretów, manufaktur, szpitali, domów wariatów i szkół (...) (1787).

1. zbiór osobliwości lub wystawa rzeczy osobliwych;
2. muzeum, w którym eksponatami są woskowe figury przedstawiające zazwyczaj jakieś sławne osoby

Czemu kuszenie św. Antoniego? To chyba oczywiste. Istotą kuszenia jest chęć zawrócenia kuszonego z obranej drogi, nakłonienie go do zmiany decyzji.  Z tego, między innymi, wynika forma mobilnej instalacji, czyli idea ,,wystawy obwoźnej” nawiązującej wprost do idei handlu obwoźnego a jednocześnie festynu czy odpustu, niosąca z sobą element ludyczny…”

 

Miejski Ośrodek Sztuki, Instytut Przestrzeni Artystycznej


wróć