MENU

  • ANIMA MUNDI #3

Wystawy

Zbigniew Romańczuk - Geometria koloru

Zbigniew Romańczuk

Geometria koloru

 

wernisaż - 11.05.2013 (sobota), godz. 17:00

 

Wystawa czynna od 12.05.2013 do 09.06.2013 r.

 

 

Zbigniew Romańczuk – Geometria koloru

 

W najnowszych pracach Zbigniewa Romańczuka w zakamuflowany sposób odzwierciedlona zostaje złożoność współczesnego świata, w którym wielość form obrazowania nieuchronnie zmierza w kierunku dominacji cyfrowych technik reprodukcji, przetwarzania i kreowania obrazów. W dobie digitalnej rewolucji ikonicznej malarstwo jawić się może jako relikt dawnego, nawet „przedanalogowego” systemu produkcji przedstawień. Niemniej dla Zbigniewa Romańczuka stanowi ono wciąż podstawową formę ekspresji twórczej, choć permanentnie ewoluuje jego podejście do malarskiej materii. Prezentowane na wystawie obrazy swoją genezę mają w dotychczasowym malarskim procesie myślowego konstruowania obrazu, technologiczne zapośredniczenie sprawia jednak, że stanowią one swoistą wyprawę poza malarstwo w stronę malarskości obrazu cyfrowego. Hybrydyczność procesu twórczego objawia się w zestawieniu tradycyjności artefaktu – blejtram i płótno – z wykorzystaniem nowych technologii – grafiki komputerowej i druku cyfrowego – jako narzędzi edycji i wytworzenia obrazu.

Dotychczasowy ekspresyjny malarski idiom artysty, istotę którego stanowi swoboda dynamicznego połączenia kolorów i kształtów, w zetknięciu z cyfrowym medium edycji obrazu uporządkowany zostaje w system geometrycznych form barwnych. Procesy obrazowe warunkowane są właściwościami strukturyzacji barwnej materii malarskiej w oparciu o zapis cyfrowy, będący rodzajem formalnego języka, przy pomocy którego tworzony jest komunikat wizualny, traktowany jako uniwersalny środek komunikacji.

W warstwie przedstawieniowej „geometria kolorów” zaprezentowana zostaje w obrazach w dwojakiej formie. W kilku pracach rytmiczna intensyfikacja impulsów wizualnych poprzez kontrastowość kolorów wybranych przez artystę powoduje wrażenie wibrowania powierzchni obrazowej, efektu zbliżonego do działań twórców op-artu. W monochromatycznej kolorystyce utrzymane są natomiast obrazy „pikselowe”, zbudowane z najmniejszych elementów formotwórczych elektronicznej tekstury obrazu. Nieprzejrzystości obrazu cyfrowego przeniesionego w obszar materii malarskiej towarzyszy tutaj wizja ukrytego wnętrza obrazu, złożonego z tych malutkich cząsteczek - pikseli. Pikselowa siatka, kratownica, wyznaczająca geometryczny podział płaszczyzny obrazu bliska jest ideowym koncepcjom i doświadczeniom neokonstruktywizmu oraz malarstwa systemowego, nawiązuje do teorii i praktyki artystycznej Hard Edge, minimalizmu oraz współczesnego design’u i Neoabstrakcyjnej – Geometrii.

W prezentowanej ekspozycji Zbigniew Romańczuk zdecydowanie odchodzi od charakterystycznej dotąd w jego twórczości inspiracji otaczającą rzeczywistością na rzecz eksperymentu z cyfrową obróbką form graficznych. Ta tendencja zdaje się pogłębiać w jego ostatnich pracach, niemniej spoiwem łączącym całokształt dorobku artysty niezmiennie pozostaje eksplorowanie malarstwa jako formy ekspresji twórczej. Stad wykorzystanie nowych mediów postrzegam jako kolejną próbę „mocowania się” z malarstwem jako sztuką tworzenia obrazu.

Intensywność tych działań przeniesiona zostaje w przestrzeń ekspozycji. Artysta eksploruje neutralność powierzchni wystawienniczej, anektuje ściany galerii oraz wprowadza własną logikę prezentacji, w której przedmiotom użytkowym nadane zostaje znaczenie komplementarne do prezentowanych obrazów. Widz umieszczony zostaje wewnątrz relacyjnej struktury obiektów, których zestawienie stanowi rodzaj doświadczenia z czysto formalnymi aspektami obrazowania, ale przede wszystkim służy „wytworzeniu” zindywidualizowanej przestrzeni prezentacji prac. Taka ingerencja powoduje, że rytmiczne i kolorystyczne podziały płaszczyzny obrazów, kratownica muralu na ścianie galerii poprzez wprowadzenie przedmiotu – krzesła – uzyskują efekt wielowymiarowości, a całość ekspozycji postrzegać możemy jako rodzaj malarskiej instalacji, szczególnego site-specific. „Geometria odbioru” takiej prezentacji przebiega – jak sądzę – według indywidualnie dostrzeganej sieci wizualnych relacji pomiędzy prezentowanymi obiektami.

 

Anna Musiał - Gąsiorowska

 

Zbigniew Romańczuk jest Prorektorem ds. nauki Akademii Sztuki w Szczecinie. Prowadzi Pracownię Malarstwa na Wydziale Malarstwa i Nowych Mediów. W 1983 roku ukończył studia w Instytucie Wychowania Artystycznego UMCS w Lublinie. Od 1988 roku był pracownikiem naukowo-dydaktycznym, a od 2006 - profesorem nadzwyczajnym Uniwersytetu Szczecińskiego. W latach 1993-1994 odbył staż w ramach stypendium w Królewskiej Akademii Sztuk Pięknych w Kopenhadze. W 1997 roku uzyskał stopień doktora na Wydziale Malarstwa i Rzeźby Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu. W roku 2005 uzyskał stopień doktora habilitowanego sztuk plastycznych w zakresie malarstwa na Wydziale Malarstwa i Rzeźby Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu. W latach 2005-2010 był Kierownikiem Zakładu Edukacji Plastycznej i Wychowania Estetycznego w Instytucie Pedagogiki Uniwersytetu Szczecińskiego. Swoje prace prezentował na licznych wystawach indywidualnych oraz zbiorowych w kraju i za granicą, m.in. w Lublinie, Warszawie, Krakowie, Pizie, Berlinie, Rostocku, Stralsundzie i Greifswaldzie.

 

film

 


wróć