MENU

  • Łukasz Dziedzic - plakat wystawy

  • Daria Pietryka - plakat wystawy

Wystawy

Nagroda Artystyczna. Nowy Obraz / Nowe Spojrzenie

Nagroda Artystyczna

Nowy Obraz / Nowe Spojrzenie

 

wernisaż - 12.04.2013 (piątek), godz. 18:00

Wystawa czynna od 13.04.2013 do 05.05.2013 r.

 

Druga edycja konkursu stanowi część projektu Kierunek malarstwo, który został dofinansowany przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Edukacja Artystyczna.

 

Ogólnopolski konkurs malarski Nowy Obraz / Nowe Spojrzenie

Organizatorem konkursu, adresowanego do studentów i absolwentów kierunku malarstwo na państwowych uczelniach artystycznych w Polsce, jest Wydział Malarstwa Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu. Konkurs służy popularyzacji malarstwa jako dziedziny sztuki oraz kierunku studiów. Pierwszą edycję konkursu uświetniła inauguracja Dnia Malarstwa (30.03.2012). Od tej pory Dzień Malarstwa jest okazją do szeroko rozumianej popularyzacji malarstwa jako jednego z najważniejszych mediów artystycznych. Więcej informacji o konkursie i wydarzeniach towarzyszących na http://nowyobraz.uap.edu.pl/  


Nagroda

Nagroda Artystyczna UAP wynosi 10 000 złotych. Nominowanie do nagrody łączy się z zaproszeniem do udziału w wystawie konkursowej Nowy Obraz / Nowe Spojrzenie i jest jednoznaczne z wyróżnieniem honorowym. Wszystkie osoby nominowane otrzymują nagrody rzeczowe ufundowane przez firmy Ferrario i Renesans. Oprócz tego komisja konkursowa przyznaje Nagrodę Kolekcjonerów w wysokości 1 500 zł i od drugiej edycji konkursu Nagrodę Miejskiego Ośrodka Sztuki w Gorzowie Wlkp. w wysokości 3 000 zł.

 

Komisja konkursowa w edycji 2013

dr Piotr Bernatowicz (redaktor naczelny „Arteonu”)
dr Wojciech Gorączniak (przewodniczący komisji konkursowej)
dr Tomasz Kalitko (sekretarz komisji konkursowej)
dr Dominik Lejman
prof. Janusz Marciniak
Krzysztof Musiał (kolekcjoner sztuki)
Gustaw Nawrocki (Galeria BWA w Gorzowie Wlkp.)
Cristiano Piccinini (APA-Polska)
Jarosław Przyborowski (kolekcjoner sztuki)
prof. Marek Przybył
prof. Józef Walczak
prof. Andrzej Zdanowicz

27 lutego 2013 komisja nominowała 23 osoby do Nagrody Artystycznej. Wybór został dokonany
spośród 203 zgłoszeń spełniających warunki regulaminu

 

Nominowani do Nagrody Artystycznej Nowy Obraz / Nowe Spojrzenie 2013

Natalia Bażowska, Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach
Martyna Borowiecka, Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie
Katarzyna Celek, Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie
Monika Chlebek, Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie
Bartosz Czarnecki, Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie
Emilia Dragosz,  Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie
Adrian Kolerski, Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie
Anna Kołacka, Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu
Jakub Malinowski, Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu
Dawid Marszewski, Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu
Jerzy Muszyński, Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu
Krzysztof Nowicki, Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku

Kamila Piątkowska, Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu
Beata Rojek, Akademia Sztuk Pięknych we Wrocławiu
Natalia Rozmus, Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu
Małgorzata Sekuła, Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu
Paweł Słota, Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie
Justyna Smoleń, Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie
Irmina Staś, Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie
Sandra Szyra, Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach
Baśka Wesołowska, Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach
Marta Węglińska, Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu
Kornel Zezula, Akademia Sztuk Pięknych we Wrocławiu

 

Laureaci

21 marca 2013 komisja konkursowa dokonała wyboru laureatów. Nagrodę Artystyczną UAP otrzymała p. Irmina Staś. Nagrodę Miejskiego Ośrodka Sztuki w Gorzowie Wlkp. otrzymała p. Martyna Borowiecka, Nagrodę Kolekcjonerów p. Natalia Bażowska.

 

Wystawa

Wystawa konkursowa miała dwie odsłony. Pierwszą w Auli UAP (22.03–12.04.2013), drugą w Galerii BWA w Gorzowie Wlkp. (12.04-5.05.2013).

 


Co dalej?

Konkurs okazał się generatorem aktywności twórczej w dziedzinie malarstwa. Do pierwszej edycji zakwalifikowały się 163 osoby. Do drugiej 203. Jurorzy doświadczyli przyjemności i jednocześnie trudności wyboru laureatów spośród popartych znakomitymi pracami kandydatur.

Szukając nowych obrazów, które są przejawem i zarazem inspiracją do nowego spojrzenia na świat, odkrywaliśmy artystów z nowym, przekonującym podejściem do „starych” zagadnień formalnych. Cieszy i skłania do refleksji zróżnicowanie malarstwa młodych i jego więź z ikonosferą miejsca i czasu, w którym to malarstwo powstaje. Talent, wrażliwość, inteligencja i poczucie formy oraz jakość myślenia plastycznego najlepiej legitymizują treść dzieła sztuki. Ernst Cassirer uważał, że sztuka jest intensyfikacją rzeczywistości, procesem konkretyzowania i „daje nam naoczność formy rzeczy” (Esej o człowieku). Jean-Jacques Wunenburger pisze w Filozofii obrazów: „Obiektywizacja umożliwia równocześnie komunikowanie tego, co się przeżywa, odczuwa, widzi, a także dzielenie się, uczestnictwo interindywidualne. Obraz artystyczny, ponieważ uzewnętrznia subiektywność, sprzyja relacji intersubiektywnej”. I dodaje „obrazy karmią myślenie”.

Obrazy posiadają moc zmieniania tych, którzy na nie patrzą, a przez nich zmieniania świata. Przywołana w nazwie konkursu relacja między obrazem a spojrzeniem, dookreślona dwukrotnie przymiotnikiem „nowy”, wskazuje na kognitywistyczny sens związku, który łączy obraz z widzeniem. Przymiotnik „nowy” jest tu synonimem innowacji, młodości, odkrywczości, oryginalności, świeżości i współczesności. I wyraża pragnienie właśnie takiego malarstwa.

Co dalej? Odpowiedź jest prosta. Gramy dalej... W październiku 2013 ogłosimy trzecią edycję konkursu. Zapowiemy wiele wydarzeń, które będą towarzyszyły konkursowi przez cały rok akademicki. Te wydarzenia staną się okazją do pogłębienia wiedzy o malarstwie w kontekście sztuki w ogóle, krytyki artystycznej i rynku sztuki oraz inspiracją do poszukiwania nowych metod w dydaktyce artystycznej. Pełna lista tego, co się wydarzyło do tej pory, znajduje się na stronie http://nowyobraz.uap.edu.pl/
 
Janusz Marciniak

 

Martyna Borowiecka, Blachy II

Dragosz Emilia, Bez tytułu

Piątkowska Kamila, Pani domu

Staś Irmina, Organizm 16

Szyra Sandra, KWK Rychułtowy

Bażowska Natalia, Popołudnie

Muszyński Jerzy, Konstelacje

Rojek Beata, I came because you ask me

Zezula Kornel, Konsumpcja

Celek Katarzyna, Gra

Nowicki Krzysztof, Czesząca się

Słota Paweł, Pejzaż miejski X

Marta Węglińska, Ogrody I

wróć