MENU

Wystawy

KOLEKCJA BUNKRA SZTUKI

KOLEKCJA
Początki sięgają lat 60. XX wieku, kiedy Bunkier Sztuki był jeszcze Biurem Wystaw Artystycznych. W czasach PRL-u tworzenie kolekcji przy wojewódzkich BWA było powszechną praktyką. Prace kupowano bądź za dotacje miejskie, bądź pozyskiwano je przez tzw. zakupy urzędnicze. Jednak zły stan magazynów uniemożliwił ich przechowywanie i w 1993 roku – na specjalnie zorganizowanej aukcji – sprzedano większość zbiorów.
„Druga” Kolekcja Bunkra Sztuki powstaje od początku XXI wieku i gromadzi najbardziej reprezentatywnych artystów krakowskich, a w dalszej kolejności polskich i zagranicznych. Nie jest tworzona „z klucza”, jak to bywało za czasów BWA, lecz w oparciu o opinie niezależnych kuratorów i krytyków sztuki. Obejmuje prace artystów, którzy wpisują się w aktualną refleksję sztuki. Obecnie liczy 100 dzieł 32 twórców. Trudno jest uzyskać fundusze na zakup prac, ale tworzeniu kolekcji sprzyjają obecne praktyki artystyczne – większość wystaw w Bunkrze związana jest z produkowaniem obiektów, których koszty pokrywa Galeria. Po wystawie artyści przekazują po kilka prac do naszych zbiorów. Tym sposobem zdecydowana większość nabytych dzieł była u nas wcześniej prezentowana.
Artyści, których dzieła gromadzi Bunkier, wystawiają obecnie w najlepszych galeriach na całym świecie, a ich prace znajdują się w zbiorach liczących się instytucji. Międzynarodowe potwierdzenie ich wartości jest wielkim sukcesem Bunkra Sztuki, a budowanie Kolekcji obok prezentowania wystaw bieżących, jest bardzo ważnym aspektem jego działalności.

WYSTAWA
Po raz pierwszy Kolekcja została zaprezentowana na specjalnym pokazie przygotowanym z okazji Światowego Kongresu Sztuki Współczesnej (IKT) w 2005 roku. Od tej pory pokazywana była czterokrotnie: w Bunkrze Sztuki (2005, 2006), jako jedna z trzech na wystawie Wreszcie Nowa! Małopolskie kolekcje sztuki współczesnej w Galerii Sztuki Polskiej XIX w. krakowskiego Muzeum Narodowego (2007) oraz w Rzymie w ramach prezentacji przygotowanej przy współpracy z Instytutem Polskim (2007) i Starym Browarze (2008).
Wystawa w gorzowskiej Galerii BWA jest szóstą z kolei odsłoną Kolekcji. Z oczywistych względów nie można było pokazać tutaj wszystkich artystów oraz ich prac, jednak przygotowany został możliwie reprezentatywny a zarazem obszerny zestaw, oddający charakter całości zbiorów, który – mamy nadzieję – uczyni czytelnym kierunek w jakim podąża zamysł kolekcjonerski, a także mecenat Bunkra Sztuki.
Na wystawie prezentowanych jest dwudziestu jeden artystów. Różni ich wiele: wiek, doświadczenie, płeć, wrażliwość, zainteresowania, nawet narodowość, cechuje także różnorodność poruszanych tematów, eksperymentów artystycznych, języków formalnych i wykorzystywanych technik (malarstwo, projekcje, instalacje, obiekty, filmy, lightboxy) – łączy jedno – sztuka współczesna, i to, że ich „drogi” w różny sposób i w różnym czasie krzyżowały się w Krakowie, w Bunkrze Sztuki.
Pojawiają się prace mistrzów polskiej awangardy: projekcje publiczne Krzysztofa Wodiczko z lat 1996–2004 oraz ich filmowe dokumentacje, a także filmy jednego z pierwszych twórców sztuki wideo w Polsce – Józefa Robakowskiego. Pokazujemy także polskich klasyków malarstwa współczesnego – Tomasza Ciecierskiego, Edwarda Dwurnika. Prezentowane są prace artystów średniego pokolenia: Marty Deskur, której twórczość podejmuje wątki feministyczne, tematy migracji i obcości kulturowej;  Łukasza Skąpskiego, który łączy w swoich pracach konceptualizm z estetyką minimalistyczną; prace fotograficzne Katarzyny Górnej i Alicji Żebrowskiej, w których pojawia się silnie akcentowany i szeroko dyskutowany temat tożsamości człowieka, jego seksualności, a także kultury, zakorzenienia i stereotypów – obecny także w prezentowanej pracy z najnowszego malarskiego cyklu młodych krakowskich artystów Lidii Krawczyk i Wojtka Kubiaka zatytułowanego Genderqueer;  wreszcie Jadwiga Sawicka, Piotr Lutyński  i Paweł Książek – malarze o zupełnie skrajnych temperamentach. Sawicka bada zagadnienie formy, maluje obrazy oszczędne, chłodne, intelektualne – jej twórczość na wystawie jest bogato reprezentowana przez obrazy, lecz również fotografie i obiekty. Lutyński żywiołowy, zmysłowy i sensualny dąży do sztuki „totalnej” włączając swoje malarstwo w widowiska – happeningi muzyczno-wizualne. Paweł Książek, którego obrazy są mroczne lecz niezwykle malarskie, wyrafinowane porusza m.in. problem statusu artysty w obecnych czasach. Z kolei artystami, związanymi z Krakowem, którym Bunkier towarzyszył od początku ich  kariery, są prezentowani na wystawie: Oskar Dawicki – malarz, performer, twórca filmów wideo; Wilhelm Sasnal, Rafał Bujnowski, Marcin Maciejowski, którzy przede wszystkim malują – niegdyś pracowali razem tworząc Słynną Grupę Ładnie, teraz, już oddzielnie, zdobywają uznanie i wyróżnienia międzynarodowe. Całość ekspozycji dopełniają wyrafinowane, poetyckie, pełne refleksji i napięć czarno-białe fotografie, zmarłego w tym roku, Mikołaja Smoczyńskiego (Fields in Transition, 1993) oraz ustawione w przestrzeni obiekty Małgorzaty Markiewicz, Janka Simona, Jadwigi Sawickiej i Justyny Koeke, a także lightboxy Karoliny Kowalskiej.
Prace wszystkich artystów tworzą interesujący, barwny obraz Kolekcji, który jest kompozycją otwartą, oczekującą na kolejne dzieła kolejnych twórców.   

Beata Nowacka-Kardzis
Kurator Kolekcji Bunkra Sztuki


Kolekcja Bunkra Sztuki:
Rafał Bujnowski, Olaf Breuning, Bogna Burska, Tomasz Ciecierski, Oskar Dawicki, Marta Deskur, Wojtek Doroszuk, Edward Dwurnik, Katarzyna Górna, Aleksander Janicki, Andreas Kaufmann, Leopold Kessler, Justyna Koeke, Karolina Kowalska, Jarosław Kozłowski, Lidia Krawczyk & Wojtek Kubiak, Paweł Książek, Piotr Lutyński,  Marcin Maciejowski, Małgorzata Markiewicz, Shinji Ogawa, Józef Robakowski, Wilhelm Sasnal, Jadwiga Sawicka, Wael Shawky, Janek Simon, Łukasz Skąpski, Mikołaj Smoczyński, Marek Sobczyk, Krzysztof Wodiczko, Alicja Żebrowska.

Wystawa czynna do 10.01.2010 r.

Tomasz Ciecierski, Bez tytulu (niebieski), fot. M. Gardulski

1. Justyna Koeke, Rycerze, fot. M. Gardulski

Wilhelm Sasnal, Bez tytulu, 2000, fot. Marek Gardulski

L. Krawczyk i W. Kubiak, z cyklu Genderqueer: M, fot.artysci

Wernisaz wystawy, 12.12.2009 r.

Wernisaz wystawy, 12.12.2009 r.

Wernisaz wystawy, 12.12.2009 r.

Wernisaz wystawy, 12.12.2009 r.

Oskar Dawicki, Portrety uliczne, fot. M. Gardulski

Marcin Maciejowski, Lekarz powiedzial..., fot. M. Gardulski

fr. wystawy Jadwiga Sawicka. Nic w srodku!, Bunkier Sztuki

Wernisaz wystawy, 12.12.2009 r.

Wernisaz wystawy, 12.12.2009 r.

Wernisaz wystawy, 12.12.2009 r.

Wernisaz wystawy, 12.12.2009 r.

Wernisaz wystawy, 12.12.2009 r.

Edward Dwurnik, 163 rzezbiarzy polskich, fot. M. Gardulski

Jozef Robakowski, O moich palcach, 1982, kadr filmu

Krzysztof Widoczko, Wieza Ratuszowa, Krakow 1996,

Wernisaz wystawy, 12.12.2009 r.

Wernisaz wystawy, 12.12.2009 r.

Wernisaz wystawy, 12.12.2009 r.

Wernisaz wystawy, 12.12.2009 r.

wróć