MENU

  • ZMARTWYCHWSTANIEC - plakat wystawy

Wystawy

URSZULA ŚLUSARCZYK - MALARSTWO

Galeria BWA
 
CZERWIEC 
 
Na wystawie znalazły się dwa cykle: "W kręgu architektury drewnianej" i "Ślady czasu". Artystka jest absolwentką Instytutu Wychowania Artystycznego Uniwersytetu Marii Curie- Skłodowskiej w Lublinie i wiceprezes ZPAP w Lublinie. 
 
      Drewno jest tworzywem, dzięki któremu najłatwiej jest przedstawić istotę człowieczeństwa i egzystencji. Stare drewniane elementy z łuszczącą się farbą generalnie pokazują upływ czasu. Każda z prac zdaje się mieć własną historię i tajemnicę; Ziemia Gorzowska 19.06.2003 r.
 
      Rzeźby najlepiej ogląda się z zamkniętymi oczami. W malarstwie dotyk też jest bardzo ważny. Obydwa cykle są otwarte i nawzajem się uzupełniają. Pierwszy zaczerpnięty jest z naszej staropolskiej drewnianej architektury. Skupiając się na detalach, popękaniach, chropowatościach, chcę pokazać zadrę czasu i kruchość naszego losu. Istotą obrazu jest tajemnica. Jeśli twórca jej dotknie, a odbiorca ją poczuje, to znaczy, że jego sztuka ma jakiś sens; Gazeta Lubuska, fragment rozmowy z artystką z 20.06.2003 r. 
 

wróć