MENU

Wystawy

ARTUR URBANOWICZ - RASMUSSEN - WYSTAWA GRAFIKI KOMPUTEROWEJ PT. "CLASSICON" ORAZ "EROTICON"

LISTOPAD
 
Galeria BWA
 
Artur Urbanowicz – Rasmussen urodził się 29 października 1970 r. Jest absolwentem Papieskiego Fakultetu Teologicznego we Wrocławiu, z pochodzenia gorzowianin zamieszkujący od sześciu lat na wyspie Zelandii w Królestwie Danii. Obecnie Artur Urbanowicz – Rasmussen zajmuje się pracą dydaktyczną, aktywnie działa jako koordynator do spraw wymiany kulturowej w Gminie Trundholm, a jako grafik komputerowy organizuje liczne wystawy i spotkania promujące kulturę polską, będące zasadniczym elementem zbliżenia społeczności duńskiej z duńską polonią.
 
Pierwsza część wystawy to fotografia reporterska, w której autor pokazuje duński krajobraz i duńską codzienność. Jedno ze zdjęć przedstawia kobietę w stroju Baby Jagi, rozmawiającą z dziećmi. – Duńskie społeczeństwo nie jest najmłodsze i stąd wielka troska o wychowanie dzieci, młodzieży – mówi autor.
Drugą część wystawy tworzy ponad 30 grafik komputerowych, ujętych w dwa cykle „Classicon” i „Eroticon”. - Pierwszy cykl powstał z podziwu dla sztuki antycznej – wyjaśnia autor. – W Danii pracuję w klubie młodzieżowym i kiedyś wybraliśmy się na wycieczkę do największego w Skandynawii muzeum sztuki antycznej. Okazało się, ze młodzieży sztuka ta w ogóle nie interesuje. Wtedy zrobiłem sporo ręcznych rysunków zainspirowanych obejrzanymi rzeźbami i poddałem je komputerowej deformacji, bardziej „czytelnej” dla współczesnego odbiorcy. Ten cykl pokazywany był w wielu szkołach podstawowych: w celu zaprezentowania możliwości komputera, a przede wszystkim zainteresowania antykiem.
Drugi cykl poświęcony jest erotycznym marzeniom, pięknu ludzkiego ciała. W grafikach dużo jest przestrzeni, baśniowości, ciekawej symboliki i odważnie zestawionych kolorów; Hanna Ciepiela, Gazeta Lubuska 06.11.2000 r.
 
wróć