MENU

  • ZMARTWYCHWSTANIEC - plakat wystawy

  • Mokrym ręcznikiem też da się wytrzeć - plakat wystawy

Wystawy

STANISŁAW PLĘSKOWSKI - PLAKIETY

WRZESIEŃ
 
Galeria BWA
 
Urodził się w Lublinie w 1934 roku. Studiował na Wydziale Rzeźby w krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych, gdzie uzyskał dyplom w 1962 roku. Twórczość Stanisława Plęskowskiego obejmuje głównie medalierstwo i rzeźbę, ale nie obce są mu także prace w ceramice. Stanisław Plęskowski realizuje się najpełniej jako artysta właśnie w medalierstwie. Najchętniej wypowiada się w plakietach, posługując się formą rzeźbiarską precyzyjną, nowoczesną, niosącą jednocześnie dramatyczne w napięciu przekazy. 
 
Plęskowski należy do tych artystów, dla których sztuka jest posłusznym narzędziem. Stosuje psychiczny automatyzm, za pomocą którego pragnie wyrazić poprzez surrealistyczne konstruowanie formy, rzeczywiste funkcjonowanie myśli. Jest nieufny wobec racjonalnych form poznania, a na plakietach ukazuje te czynniki, które stanowią hamulce utrudniające pełne wyzwolenie człowieka. Tworząc w metalu, nadaje mu płynną wiotkość, kreując postać ludzką – utwardza ją, rozczłonkowuje, budując nową istotę, jakby nie z tego świata, która jest nasycona klimatem niezwykłości i często grozy. Postać ludzka jest bowiem integralną częścią kompozycji Plęskowskiego. Artysta otwiera przed nami swoisty teatr ludzkiego losu, konfliktów i namiętności. 
Barbara Kozarska-Orzeszek
komisarz wystawy

Precyzyjny warsztat, odwoływanie się w treści do archetypów kulturowych ludzkości, które z właściwym sobie talentem artysta uwspółcześnia przenosząc je w cyklach do małej formy na brązie. Oglądamy tu swoisty teatr pełen dramatycznych zdarzeń zatrzymanych w kadrze. Jest to wyjątkowa ekspozycja, godna osobnego wernisażu; Ireneusz Krzysztof Szmidt; Arsenał 10/95 
 

wróć