MENU

Wystawy

39 DOROCZNA WYSTAWA FOTOGRAFII GTF

STYCZEŃ-LUTY 
 
Mała Galeria BWA–GTF

W tym roku nie przyznano nagrody głównej. Jury zdecydowało zgodnie z regulaminem przydzielić dwie równorzędne nagrody II. Otrzymali je: Tomasz Tupalski za zestaw trzech zdjęć „Słońce zawsze” oraz Piotr Perczyński, również za zestaw trzech zdjęć „Drogi za widnokres”, „Pejzaż” oraz „Osty”. Nagrodę III przyznano Jackowi Madekszy z Gorzowa, za zestaw sześciu zdjęć „xxx”. Nie przyznano nagród za zdjęcia architektury, ze względu na brak prac, i za przeźrocza barwne, ponieważ przedstawione do oceny nie pretendowały do nagrody. Zgodnie z regulaminem przyznano więc trzy wyróżnienia. Otrzymali je: Anna Budziszewska z Gorzowa za zdjęcie „xxx”, Mirosława Granops ze Szczecina za zdjęcie „Lilia” oraz Leszek Czarnecki z Gorzowa za dwa zdjęcia z cyklu „Razem ze sobą”. Prestiżową nagrodę za reportaż jury postanowiło przyznać Andrzejowi Miłoszowi z Gorzowa za cykl trzech zdjęć „xxx”. W tym roku nagrodę za portret otrzymał Sławomir Sajkowski z Gorzowa za dwa zdjęcia z cyklu „Człowiek na rogu”. Nagrodę Kazimierza Ludwikowskiego za pejzaż otrzymał Ryszard Tomczuk z Drezdenka; „Stilon” Nr 3/ 07.02.1994r.


wróć