MENU

Wystawy

FABIAN JAKUSZYK - PASTELE

MAJ-CZERWIEC 
 
Galeria BWA
 
Fabian Jakuszyk urodził się 4 lipca 1939 roku w Berezie Kartuskiej na Polesiu, po 1945 roku w ramach repatriacji znalazł swoje miejsce na Ziemi Lubuskiej. Tu ukończył Liceum Pedagogiczne, Studium Nauczycielskie, Uniwersytet. Zajmuje się malarstwem olejnym, akwarelą, pastelą i grafiką.
 
 wróć