MENU

Wystawy

GRUPA PLASTYCZNA "NATURA" - BATIK

LUTY
 
Galeria BWA- Foyer
 
W lutym odbyła się druga indywidualna wystawa grupy plastycznej „Natura” z Młodzieżowego Domu Kultury w Gorzowie Wlkp.
 
Przedmiotem twórczych analiz jest obcowanie ze światem natury oraz korzystanie ze wzorów abstrakcyjnych, wynikających z przekształcenia realnie istniejącej formy biologicznej w obrazy plastyczne. Stąd tematyka prac odchodzi od tradycyjnych tematów (portret, martwa natura) dążąc właśnie ku abstrakcji. 
Zdumiewa ogromne zafascynowanie młodzieży trudną, ale dającą ciekawe efekty, techniką batiku. Batik traktowany jest tu jako swoisty rodzaj malarstwa, zmuszający do wykazania się umiejętnością przewidywania efektu, pewną dyscypliną myślową. W pracach urzeka bogactwo barw, kształtów, śmiałość form, fantazja, wrażliwość i oryginalność wizji świata. 
Twórcza młodzież, tworząca w technice batiku, sukcesywnie dojrzewa, przyczynia się również do szerszego upowszechnienia kultury plastycznej w swoim środowisku i poza nim.
Danuta Łubińska


wróć