MENU

Wystawy

EWA OLSZEWSKA-BORYS

SIERPIEŃ 
 
Mała Galeria BWA-GTF
 
„MEDAL I PRZESTRZEŃ“
 
Ewa Olszewska-Borys jest absolwentką Wydziału Rzeźby warszawskiej ASP. Pracowała pod kierownictwem Franciszka Strynkiewicza, Alfreda Jesiona, Tadeusza Łodziany oraz Zofii Demkowskiej w Pracowni Medalierstwa. W 1974 r. otrzymała stypendium rządu francuskiego. Od 1983 roku jest delegatem Międzynarodowej Federacji Medalierstwa F.I.D.E.M. na Polskę, a od 1987 r. jest jej wiceprezesem. 
„Medal - mały, dwustronny relief, bity lub odlewany w metalu, sztuka z pogranicza rzeźby, malarstwa i grafiki”. Wśród prac Ewy Olszewskiej-Borys, która została nazwana ambasadorem medalu, oglądać możemy poczet królów polskich, portrety Chopina, Marii Skłodowskiej-Curie, Dantego, Michała Anioła, Bolesława Leśmiana, a także sport. Dużą rolę w życiu pani Ewy odgrywa praca nad portretem papieża, Jana Pawła II, który zajmuje poczesne miejsce w jej twórczości. 
Ogromne wrażenie na widzach robią detale, jakimi posługuje się autorka w swojej twórczości. Każdy element twarzy przedstawiony jest z komputerową dokładnością. W pracy nad medalami pomaga autorce mąż; (kaja); 02.09.1992 r.
 


wróć