MENU

Wystawy

EUGENIUSZ GET-STANKIEWICZ - PLAKAT

LIPIEC-SIERPIEŃ-WRZESIEŃ 
 
Galeria BWA
 
Eugeniusz Get-Stankiewicz urodził się w 1942 roku w Oszmianie. Studiował na Wydziale Architektury Politechniki  Wrocławskiej, później w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych we Wrocławiu u Stanisława Dawskiego i Macieja Urbańca. Dyplom uzyskał w 1972 roku. Plakat jest dla artysty jedną z form wypowiedzi i towarzyszy mu od chwili debiutu. Zajmuje się przede wszystkim grafiką książkową i plakatami. 
 
Plakat nie jest jedyną formą wypowiedzi artystycznej Eugeniusza GETa Stankiewicza, nie jest nawet tą najważniejszą, niemniej pełni w jego twórczości rolę szczególną. Po pierwsze dlatego, że towarzyszy mu niemal od momentu debiutu. Po drugie, że zawsze był polem, na którym łączyły się i klarowały wszystkie inne doświadczenia artystyczne, zarówno te ideowe jak i warsztatowe. Po trzecie wreszcie plakat, jako dzieło sztuki użytkowej, zanurzony w liczne konwencje, rygory, obowiązki i sposoby manifestowania się w rzeczywistości, najlepiej przylega do – nigdy co prawda explicite niewyłożonej, ale głęboko obecnej w twórczości GETa Stankiewicza – postawy? idei? filozofii sztuki?; Mirosław Ratajczyk; Gazeta Nowa
 

 

wróć