MENU

Wystawy

EROTYK 89 - WYSTAWA POKONKURSOWA

CZERWIEC-LIPIEC 
 
Mała Galeria BWA-GTF
 
Kolejno nagrody otrzymali:
 
1. Andrzej Sznejweis
2. Piotr Kawecki
3. Elżbieta Radzikowska
 
(…) Słubicki Międzyorganizacyjny Dom Kultury jest gospodarzem dorocznych konkursów plastycznych o tematyce erotycznej. Te działania wspiera organizacyjnie Biuro Wystaw Artystycznych „Art-Stilon” w Gorzowie. Plon konkursu prezentowany jest zawsze najpierw w Galerii Prowincjonalnej w Słubicach, a następnie w Małej Galerii BWA-GTK.
Na tegoroczną edycję konkursu wpłynęło 320 prac 90 autorów. Jury, któremu przewodniczył Andrzej Gordon, do wystawy pokonkursowej zakwalifikowało 123 prace 55 autorów. Przyznano również nagrody regulaminowe. Otrzymali je: I- Andrzej Sznejweis, II- Piotr Kawecki, III- Elżbieta Radzikowska. Nagrodę WDK otrzymała Anita Baenisch, naczelnika Miasta i Gminy w Słubicach – Wojciech Łuka, a GTK – Janusz Akerman. 
Dyplomy honorowe otrzymali: Janusz Teodor Bielski, Magdalena Ćwiertnia, Krystyna Garstka, Kazimierz Kalkowski, Jan Karwot, Zbigniew Lesiak, Mirosław Piotrowski, Robert Sękiewicz i Jacek Wiącek; Stilon Gorzowski Nr 15 (625) / 21.07.1989 r.
 
Myślę, że inspirowanie i promocja sztuki erotycznej jest cenna przede wszystkim dlatego, że może ona wzbogacić i rozwinąć intymną sferę kontaktów międzyludzkich. Przywrócić znaczenie wyobraźni, domysłom, aluzjom i zawoalowaniom. Słowem, pogłębić naszą wrażliwość. Pamiętajmy bowiem, że sztuka erotyczna, gdzieś od końca lat 60 została zepchnięta pornograficzne oparte na fotografii na daleki plan.
Andrzej Haegenbarth
 

wróć