MENU

Wystawy

STANISŁAW BATRUCH - MALARSTWO

GRUDZIEŃ 
 
Mała Galeria BWA-GTF
 
Stanisław Batruch urodził się w 1935 r. w Zagórzu. Ukończył Liceum Ogólnokształcące w Sanoku, a następnie Studium Nauczycielskie w Rzeszowie. Studia artystyczne odbył w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie w latach 1960-1966 na Wydziale Malarstwa. Obok pracy twórczej poświęca się także pracy pedagogicznej – najpierw w liceum sztuk plastycznych w Krakowie, potem w krakowskiej ASP. Obecnie prowadzi pracownię malarstwa na Wydziale Grafiki.
 
Na czarnym tle umieszczono ponad 60 obrazów. Wszystkie powstały w latach 80-tych, wszystkie mówią o współczesności. Rzadko malarstwo tak zespala się z rzeczywistością, jak to widzimy u krakowskiego artysty Stanisława Batrucha. Jego twórczość wyrasta z tu i teraz, ośrodkiem, centrum jest człowiek. Jego leki, nadzieje, ból. Na obrazach Batrucha ciągle spotykamy biało-czerwone bariery, przed którymi zatrzymuje się człowiek. Niektórzy usiłują przedrzeć się przez nie – udaje się to nielicznym, wielu zawisa gdzieś w próżni, w niebycie może. Ale gros ludzi w ogóle nie podejmuje walki, zatrzymuje się przed barierami.
Malarstwo Stanisława Batrucha jest przesycone filozofią, nie jedną, nie jakąś konkretną, ściśle określoną. Treść dopisuje każdy z nas – zależnie od doświadczeń, wrażliwości.
Jerzy Madeyski napisał: „Jest w przemianach sztuki Batrucha pewne signum temporis w odwróceniu znaku wartości abstrakcji geometrycznej z synonimu ładu absolutnego ku wrogiej agresji bytu nieożywionego w ożywione, jest bunt przeciwko ograniczeniom swobody ludzkiej przez pozbawione oblicza, zmechanizowane abstrakcyjne siły, jest patos zmagań i dramat porażki. Jest wielkość. Obrazy Batrucha tracą zatem stopniowo swą pierwszą kameralność, monumentalizują się w dosłownym i przenośnym znaczeniu, ogromnieją i zwierają kompozycję form i barw”; Stilon Gorzowski Nr 25/ 10.12.1988 r.

wróć