MENU

  • ANIMA MUNDI #3

Wystawy

MALARSTWO NAUCZYCIELI

PAŹDZIERNIK 
 
Mała Galeria BWA-GTF
 
Poplenerowa wystawa prac grupy „Wena” połączona z ich sprzedażą  na rzecz dzieci szczególnej troski.
 
Nauczycielska Grupa Plastyczna „Wena” ma już 12-letni dorobek dydaktycznej i twórczej działalności. Nauczyciele-plastycy zorganizowani przy Klubie Nauczyciela w Gorzowie poprzez własną twórczość doskonalą siebie i swój warsztat pedagogiczny, znajdują pomysły i inspiracje do działań metodycznych z dziećmi i młodzieżą.
Wakacyjne spotkania plenerowe Grupy mają m.in. na celu popieranie i kultywowanie twórczej pracy artystów-pedagogów, gdyż bez twórczego nauczyciela plastyki nie sposób kształcić młodzież w kulturze plastycznej. Tegoroczny XI Plener „Weny” w Polanicy-Zdroju zaznacza się pracami na ogół wiernymi zasadzie wizualnego podobieństwa przedstawionych przedmiotów i natury. Staranność malowanych form, lokalny koloryt i duże przywiązanie wagi do światła – są wynikiem zetknięcia się z urokami klimatu i przyrody Kotliny Kłodzkiej. Ta fascynacja otoczeniem prezentowana jest różnymi tendencjami wyrażania swojego stosunku wrażeniowego na płótnie. Są to prace silnie zindywidualizowane i ujawniają zróżnicowany charakter działalności plastycznej. Nauczycielska Grupa Plastyczna prezentując swoje prace w Galerii BWA i Klubie Nauczyciela z okazji Dnia Edukacji Narodowej przeznacza część swoich prac do wyprzedaży, a uzyskany dochód przekaże w całości na pomoc dzieciom wymagającym szczególnej troski społecznej. Jest ot zatem wystawa połączona z określonym celem społecznym: „NAUCZYCIEL – DZIECKU”.

Ich fascynacja przyrodą i klimatem Kotliny Kłodzkiej znalazła wyraz w różnych technikach plastycznych. Wszystkie prace – poczynając od grafik, poprzez akwarelę, aż do malarstwa olejnego są bardzo silnie zindywidualizowane. Wiele z nich – zdaniem komisarza pleneru Augustyna Jagiełły – zostało wykonanych na prawdziwie profesjonalnym poziomie; Gazeta Lubuska 25.10.1988 r. 
 wróć