MENU

  • ZMARTWYCHWSTANIEC - plakat wystawy

Wystawy

STANISŁAW R. KORTYKA - RYSUNKI, GWASZE

 WRZESIEŃ-PAŹDZIERNIK 
 
Mała Galeria BWA
 
Urodzony w 1943 r. Studia w PWSSP we Wrocławiu w latach 1963-1968. Dyplom z malarstwa i projektowania malarstwa w architekturze w 1969 r. Od 1970 r. udział w kilkudziesięciu wystawach środowiskowych i ogólnopolskich. Prowadzi pracownię malarstwa i rysunku w PWSSP we Wrocławiu.
 
Rysunek stał się dla mnie w pewnym okresie rzeczywiście, tą formą wypowiedzi, którą mógłbym określić, jako całkowicie autonomiczną. Cykl kazimierzowski powstaje od 1980 r. Rysunki te pojawiły się z pierwszym pobytem w Kazimierzu, a właściwie w jedynym w swoim rodzaju miejscu w okolicy Kazimierza. Z każdym następnym latem przybywało po kilka. Z każdym następnym pobytem to samo miejsce, te same, zmieniające się tylko w swoich układach, elementy były jakby na nowo odkrywane, z ich nierealną już prawie prostotą i zwyczajnością; z ogłuszającą wprost ciszą ich niewzruszonego trwania. Ale czy można to narysować?...
Wypowiedź artysty z katalogu wrzesień 1987 r.
 
 
 
 
 

wróć