MENU

Wystawy

JERZY KOPEĆ - MALARSTWO

 MARZEC
 
Galeria BWA „ART-STILON” 
 
Jerzy Kopeć jest twórcą, którego interesują poznawcze możliwości symbolizmu, najpełniej ujmowanego następującym stwierdzeniem: sztuka symbole tworzy, a nie posługuje się nimi. To, bowiem dopiero artysta posługuje się tymi symbolami nadając im sensy w procesie interpretacji. 
Ciekawym działaniem malarza było wprowadzanie do obrazów form kulistych, które symbolicznie określają mikro i makrokosmos, z których pierwszy zawarty jest w drugim. Później w jego twórczości zaczęły pojawiać się obrazy zamykające sobą pewną przestrzeń. Ich powierzchnia malarska jest tak skonstruowana, ze obraz możemy oglądać po wejściu doń jak do groty. Wszystkie te działania prowadzą artystę do koncepcji obrazu o kształcie kuli pomalowanej od wewnątrz i na zewnątrz. Malarz stojący w centrum tego obrazu stawałby się symbolicznym środkiem symbolicznej przestrzeni.
Przeciętnego widza prace te przyciągają i zachwycają kształtami, niezwykle ostrą kolorystyką oraz wielkościami; Rzeczpospolita Nr 101, 2.05- 3.05.1987 r.

wróć