MENU

  • ZMARTWYCHWSTANIEC - plakat wystawy

Wystawy

X PLENER TKACKI

WRZESIEŃ-PAŹDZIERNIK
 
Galeria BWA
 
- X Jubileuszowy Ogólnopolski Plener Tkacki „ART-STILON” 1987
- IX Poplenerowa Wystawa Tkaniny Artystycznej „ART-STILON”
- Wystawy autorskie
 
W przeddzień inauguracji w Małej Galerii BWA zostanie otwarta wystawa rysunku Stanisława Kortyki, zaś w niedzielę w dużym salonie wystawy prac z poprzedniego pleneru i wystaw autorskich artystek – tkaczek: Romany Szymańskiej-Plęskowskiej, Krystyny Mieszkowskiej-Daleckiej, Kazimiery Frymark-Błaszczyk oraz Henryki Zaremby; Gazeta Lubuska 11.09.1987 r.
 
W tym roku nie widać tak charakterystycznych prostokątów ram pionowego rysunku osnowy. Z materiałów (odpadów) pobranych z magazynu tworzone są sytuacje przestrzenne, obiekty związane, wtopione w pejzaż lub akcentujące ich odrębność. Krosnem tkackim stały się drzewa, a przestrzenią ekspozycyjną lubniewicki las; Ziemia Gorzowska Nr 40/ 1987r.
 
Jury pod przewodnictwem Haliny Jurgi pierwszą nagrodę przyznało Kazimierze Frymark-Błaszczyk za tkaninę „Wizja”. Drugą nagrodę otrzymała Henryka Zaremba za pracę pt. „Zima”, a trzecią – Ewa Poradowska-Werszel za gobelin „Edikuł 2”. Jury przyznało również wyróżnienia. Otrzymali je: Marek Kossowski, Włodzimierz Sebastiańczyk, a wyróżnienia honorowe otrzymali: Wojciech Jaskółka, Bogusław Kowalewski, Barbara Levittoux-Świderska oraz Henryka Żbik-Nierubiec. Nagrodę specjalną dyrekcji „Stilonu” przyznano Krystynie Czarnockiej; Nadodrze Nr 20/ 4-17.10.1987r. 
 
 

wróć