MENU

Wystawy

EWA I WIESŁAW STREBEJKOWIE - SCENOGRAFIA

MARZEC- KWIECIEŃ 
 
Mała Galeria BWA-GTF
 
- Plakat uczy myślenia znakiem, skrótem, symbolem – jest to umiejętność bardzo ważna dla scenografa. - Po prostu lubimy pracować z ludźmi, z którymi dobrze się rozumiemy, z którymi łączy nas wspólny język estetyczny. Nie interesuje nas robienie dekoracji na scenę, interesuje natomiast – plastyczny wyraz sceny. Stąd tak duże znaczenie koloru, światła i ruchu, i przestrzeni w naszych projektach.
- Spektakl musi być spójną całością, w której nie da się oddzielić reżyserii od scenografii. - Normalnie praca scenografa zaczyna się od projektowania, u nas coraz częściej od zwiedzania magazynów i sklepów.
Fragmenty rozmowy z E. i W. Strebejko, przeprowadzonej przez Danutę Piekarską; Gazeta Lubuska Nr 74/ 28-29.03.1987r.
 


wróć