MENU

Wystawy

BRONISŁAW BUGIEL - FOTOGRAFIA

LIPIEC-SIERPIEŃ

Mała Galeria BWA-GTF

„ZIMA”

Urodzony w 1934 roku w Chorzowie. Zawód zdobył w Technikum Fototechnicznym w Katowicach. W roku 1954 podjął pracę w redakcji „Gazety Lubuskiej”. Wraz z aparatem fotograficznym towarzyszy przemianom i najważniejszym wydarzeniom gospodarczym, politycznym i kulturalnym na Ziemi Lubuskiej. Od wielu lat systematycznie bierze udział w konkursach fotograficznych ogólnopolskich i wojewódzkich. Jest członkiem Klubu Fotografii Prasowej przy Stowarzyszeniu Dziennikarzy PRL i Lubuskiego Towarzystwa Fotograficznego.
 

wróć