MENU

Wystawy

IX PLENER TKACKI

WRZESIEŃ-PAŹDZIERNIK

Galeria BWA

Obok prac zaprezentowanych przez uczestników pleneru znalazła się również wystawa indywidualna Marka Kossowskiego pt. „Małe formy tkackie”.

 Marek Kossowski urodził się w 1953 roku w Warszawie. Dyplom na Wydziale Malarstwa – katedra Tkaniny Artystycznej w 1979 roku w Warszawie. 
 
Dzięki plenerom aktywizuje się miejscowe środowisko twórcze, a odbiorcy częściej mają możliwość oglądania tkaniny unikatowej. BWA w swych planach wystawienniczych szeroko uwzględnia tę dziedzinę, a wystawy poplenerowe są już stałym punktem programu plenerów. Wreszcie i tę korzyść przynosi plener tkacki, że coraz szerzej propagowana jest nowa technologia i nowy skład surowcowy powstających dzieł – co ma wpływ zarówno na ich walory artystyczne jak i na koszty; Gazeta Lubuska Nr 208/ 6-7.09.1986 r.
 
Kilkunastu autorów z różnych ośrodków w kraju zaprezentowało dzieła o bardzo różnorodnej tematyce, tworzone w różnych konwencjach i technikach. Znawcy uważają, że jest to jedna z najciekawszych, z prezentowanych dotychczas wystaw poplenerowych. Otwarcie zgromadziło licznych zainteresowanych.
Obradom jury przewodniczyła dr Hana Zamecka. Pierwszej nagrody pieniężnej nie przyznano, dwie drugie otrzymały Krystyna Dyrda-Kortyka („Strefy) i Kazimiera Frymark-Błaszczyk („Jesień”). Trzecią nagrodę przyznano Małgorzacie Piekarskiej-Nelke („Wielkie pranie”). Wyróżnienie za „Awers monochromatyczny” otrzymała Jaga Jarosiewicz-Olesiak, a za „Zimową pracę” Maria Aftanas-Jujka – wyróżnienie dyrektora „Stilonu”. Nagrodami honorowymi jury wyróżniło Agatę Buchalik-Drzyzgę, Emilię Domańską, Barbarę Levittoux-Świderską i Henrykę Zarembę. 
Wystawie poplenerowej towarzyszyła – poza konkursem – ekspozycja małych form tkackich Marka Kossowskiego. W protokole jury znalazła się wzmianka o wysokim poziomie tego zestawu, a szczególnie pracy „Epitafium dla ptaków”; Gazeta Lubuska Nr 217/ 09.1986r. 

wróć