MENU

Wystawy

XIV SALON JESIENNY

LISTOPAD
 
Galeria BWA
 
W wystawie udział wzięli: 
 
Zofia Bilińska (Gorzów)
Jerzy Borsukiewicz (Międzychód)
Anatol Burcew (Zielona Góra)
Magdalena Ćwiertnia (Gorzów)
Andrzej Gordon (Gorzów)
Bogusław Jagiełło (Gorzów)
Romana Kaszczyc (Barlinek)
Bolesław Kowalski (Gorzów)
Halina Maszkiewicz (Zielona Góra)
Juliusz Piechocki (Gorzów)
Ewa Strebejko (Gorzów)
Wiesław Strebejko (Gorzów)
Szczepan Wleklik (Gorzów)
Henryka Zaremba (Gorzów)]
Dorota Komar-Zmyślony (Zielona Góra)
Henryka Żbik-Nierubiec (Gorzów)
 
Nagrody przypadły:
 
- I nagroda i medal przypadł Stanisławowi Czarneckiemu
- II nagroda przypadła Wiesławowi Nowakowskiemu
- dwie III nagrody przypadły Januszowi Skibie i Wojciechowi Nawrockiemu
 
Wyróżnienia przyznano:
 
- Anatalowi Burcewowi
- Ewie i Wiesławowi Strebejkom
 
Wyróżnienie honorowe przypadło:
 
- Romanie Kaszczyc
- Gustawowi Nawrockiemu
- Andrzejowi Wieczorkowi
- Bogusławowi Jagielle
 

wróć