MENU

Wystawy

JAGA JAROSIEWICZ-OLESIAK - TKANINA ARTYSTYCZNA

CZERWIEC

Galeria BWA

Jaga Jarosiewicz-Olesiak studiowała na Wydziale Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Dyplom na kierunku Malarstwa i Pedagogiki Artystycznej otrzymała w 1976 roku. W latach 1975-1977 odbyła staż w pracowni gobelinu prof. Magdaleny Abakanowicz w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych w Poznaniu. Jej praca twórcza skupia się wokół tkaniny unikatowej i malarstwa.
 
Rzetelne artystycznie i warsztatowo gobeliny Jagi Jarosiewicz-Olesiak przyciągają wzrok swoimi walorami estetycznymi. Ale to tylko pierwsza sfera wrażliwości jaką poruszają. Wraca się do nich. Wciągają. Emanujące z nich nastroje skupienia, refleksji, kontemplacji, sugestie ciągłości i konsekwencji, wzajemnych związków i zależności od podglebia wymagały warsztatu, przy którym spędza się długie godziny, na którym dzieło narasta powoli, a decyzje podejmuje się po dokładnej rozwadze. Ostatnia faza w jej twórczości wprowadza nowe elementy. Dzieła muszą powstawać szybko, są tkaniny malowane, collage i aplikacje. Pojawiły się myśli, problemy, nastroje, które domagają się zanotowania, zarejestrowania, zasygnalizowania, są dominantą jednego tonu. 
Artystka stawia naszej wrażliwości wysoki próg posługując się środkami ekspresji należącymi całkowicie do świata odczuć i wrażeń plastycznych; 
Halina Jurga 
 wróć