MENU

Wystawy

MAŁGORZATA IWANOWSKA - LUDWIŃSKA - MALARSTWO

STYCZEŃ

Mała Galeria BWA-GTF

Urodzona 4 lipca 1950 roku w Poznaniu. Studia w latach 1968-1973 na Wydziale Sztuk Pięknych UMK w Toruniu. Dyplom w 1973 r. w pracowni Stanisława Borysowskiego. Po studiach pracowała w Warszawskiej "Galerii Współczesnej" Janusza Boguckiego, w gmachu Teatru Wielkiego oraz w eksperymentalnej placówce wrocławskiej – Terapia Toksykomanii Sztuką (na terenie Szpitala Psychiatrycznego w Lubiążu, k. Wrocławia). Ponownie osiedla się w Toruniu w połowie lat 70-tych i współprowadzi 'Galerię Punkt' wraz z Jerzym Ludwińskim. Bierze udział w licznych wystawach zbiorowych (ok.50) i indywidualnych (43), na terenie całego kraju i za granicą. Uczestniczy także w akcjach charytatywnych oraz w sympozjach i plenerach artystycznych. Uprawia malarstwo sztalugowe, rysunek, pastel, tusz. Od 1974 roku członek ZPAP. 
 


wróć