MENU

Wystawy

ELŻBIETA I MARIAN SUBBOTKO - MALARSTWO I RYSUNEK

KWIECIEŃ-MAJ
 
Galeria BWA
 
Elżbieta Subbotko Państwową Wyższą Szkołę Sztuk Plastycznych w Gdańsku ukończyła w 1973 roku.
 
Marian Subbotko urodził się 3 kwietnia 1946 roku w Gdyni. W 1972 roku ukończył PWSSP w Gdańsku – wydział malarstwa w pracowni Władysława Jackiewicza. Twórca teatru studenckiego „Po obu stronach snu” w gdańskim PWSSP. 
 
…Twórczość plastyczna małżeństwa Subbotków, choć różna warsztatowo, posiada podobny program ideowy, w którym świat rzeczywisty odgrywa zaledwie rolę inspiratora przeżyć wewnętrznych, wyrażanych z całkowitym lekceważeniem realiów. Z tego względu, mimo poważnych walorów artystycznych, malarstwo to nie należy do łatwych w odbiorze. To samo można powiedzieć o rysunkach, w których surrealistycznoironiczny humor, nawet przy słownych uzupełnieniach wchodzących „w skład” rysunku stanowić może dla osoby nieobytej z plastyką współczesną rebus nie do rozwiązania. Należy przypuszczać, że „Człowiek z poczekalni” nie jest w stanie połapać się…   
Fragment tekstu z katalogu towarzyszącego wystawie
 

wróć